REVĂRSAREA INIMII

Următorul cuvânt, care mi s-a dat din partea Duhului Sfânt, este pentru cei care au nevoie de un răspuns la rugăciune, care au nevoie de ajutor în vreme de necaz, care sunt gata și doresc să miște inima lui Dumnezeu după Cuvântul Său.
Apucă strâns această promisiune a noului legământ din Psalmul 46:1: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.”
Expresia „care nu lipsește niciodată” înseamnă totdeauna disponibil, accesibil imediat. Credința trebuie să se odihnească în încredințarea că Duhul lui Dumnezeu rămâne în noi în toate momentele zilei și nopții, în mod continuu. Și pentru că Și-a făcut locuința în noi, El ascultă fiecare gând de rugăciune și strigăt. Putem fi siguri că dacă El ne aude, ne va îndeplini cererile noastre. În adevăr, Duhul Sfânt va muta cerul și pământul pentru orice copil al lui Dumnezeu care își ia timp să își verse inima înaintea Tatălui.
Citește și crede Psalmul 62:5-7. Acesta este rugăciunea lui David care a atins inima lui Dumnezeu. David a zis în esență: „ Încrede-te numai în Dumnezeu!  Așteaptă ajutorul tău numai de la El, și nici o altă sursă.  El singur trebuie să fie purtătorul tău de grijă, singura ta speranță și apărare. Numai El poate să te întărească cu puterea de a merge mai departe până răspunsul tău vine.”
Acesta este miezul problemei, secretul rugăciunii triumfătoare pe care l-a învățat fiecare sfânt pe tot parcursul istoriei: revărsarea inimii înaintea Domnului. „Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru.” (Psalmul 62:8). Ana este exemplul nostru care face acest lucru. Disperată să aibă un copil, ea își „varsă” sufletul înaintea Domnului (vezi 1 Samuel 1:15). Și Scriptura spune: „Fața ei nu mai era mâhnită” (1 Samuel 1:18).