DUMNEZEU ESTE PUTERE ÎN STARE BRUTĂ, PURĂ

Dumnezeu a binecuvântat și a făcut pe poporul Israel să prospere dându-le case pe care nu le-au construit și vii pe care nu le-au plantat. El a ridicat oameni evlavioși ca profeți pentru a le vorbi și a da direcție clară poporului. Timp de mulți ani au dovedit că Dumnezeu este credincios ascultând de sfatul Lui și niciodată ducându-se după îndemnurile firii lor. Ori de câte ori Dumnezeu le vorbea, ei ascultau și ei erau eliberați în mod miraculos de dușmani puternici.
Dar o apostazie a venit peste Israel și Domnul i-a acuzat că erau vinovați de răutate. Profetul Osea descrie recolta îngrozitoare pe care o vor secera cei ce resping domnia lui Dumnezeu și se întorc spre un braț de carne. Când Osea își scria mesajul profetic, el s-a adresat unui popor pe care Domnul îl purtase pe brațele Lui ani de zile.
„S-au afundat în stricăciune.....[și] toate căpeteniile lor sunt niște îndărătnici” (Osea 9:9,15). Ce păcat groaznic au săvârșit poporul lui Dumnezeu? Beție? Perversiuni sexuale? Lăcomie? Adulter? Crime? Nu, Dumnezeu a spus că ticăloșia lor consta în faptul că și-au întors fața de la sfatul Lui, ignorând cuvântul Lui și ascultând de sfatul omului.
„Dumnezeu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat” (versetul 17). În ochii lui Dumnezeu, cea mai mare ticăloșie pe care un credincios poate să o săvârșească este să nu mai depindă de El!
În esență, Domnul îi spune lui Israel: „Tu nu te mai încrezi în Mine. Eu nu mai sunt călăuza ta și tu te întorci spre înțelepciunea omului. Tu alergi înapoi în Egipt după ajutor, înapoi spre locul de unde Eu te-am eliberat, respingând cuvântul Meu și întorcându-Mi spatele.”
Un mare profet puritan a scris odată: „Puterea pură nu este niciodată neliniștită cu privire la cooperare. Aceasta doar cere.” Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu îți spune: „Tu fă-ți partea ta iar Eu o voi face pe a Mea. Doar mai dai pe la Mine ocazional.” Nu, absolut nu! Dumnezeu este putere pură, în stare brută iar El cere ca noi să îl urmăm pe El, înainte de orice, în tot ce facem. Orice mai puțin decât atât aduce un nume rău domniei Sale peste viața noastră.