ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Când Moise a auzit că vocea lui Dumnezeu venea din tufișul care ardea, el a fost surprins de lucrul pe care Dumnezeu i l-a cerut: „scoate-ţi încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt” (Exod 3:5). Dumnezeu spune fiecărui creștin de astăzi același lucru ce El l-a spus lui Moise: „Există un singur pământ pe care tu poți să te apropii de Mine și acela este pământ sfânt. Nu poți să ai nici o încredere în firea ta pământească pentru că nici un trup de carne nu va sta în picioare înaintea Mea.
De ce Și-a îndreptat atenția Dumnezeu asupra încălțămintei în pasajul din Exod? Ce are aceasta a face cu a ne lepăda de firea pământească? Picioarele noastre sunt părți moi ale corpului nostru iar încălțămintea este o protecție a cărnii noastre. Încălțămintea ne protejează de elementele naturii, de pietre, de șerpi, de murdărie și praf, de drumul fierbinte.
Deci înaintea lui Moise, Dumnezeu folosea un lucru comun, de fiecare zi pentru a-l învăța o lecție spirituală, exact cum Isus a folosit mai târziu monezi, perle, cămile, semințe de muștar. Dumnezeu spunea: „Moise, tu porți echipament de protecție să ferească de orice rănire carnea ta, dar nici o protecție carnală nu te va putea păzi. Unde am de gând să te trimit va fi nevoie de un miracol de eliberare.”
Unde îl trimitea Dumnezeu pe Moise? În Egipt — acea peșteră de nelegiuiri — pentru a face față unui dictator împietrit. Moise a trebuit să dea la o parte bizuirea lui pe carne: blândețea lui, zelul și umilința lui. Toate abilitățile lui ar fi fără valoare dacă Dumnezeu nu le-ar sanctifica. Moise a trebuit să își pună toată încrederea în Numele și puterea lui Dumnezeu.
Cu adevărat Moise a înfruntat tot felul de teste și încercări. El urma să conducă aproape trei milioane de oameni în deșert unde nu era nici un loc pentru cumpărat mâncare sau să obțină apă. El va trebui să depindă în întregime de Dumnezeu pentru orice lucru!
Dumnezeu ne va pune aceeași întrebare pe care a pus-o lui Moise. Dorim noi să renunțăm la abilitățile noastre proprii și la ambițiile noastre și să ne încredem cu totul în El? Vrem noi să ne punem toată încrederea în El, în loc de darurile și planurile noastre proprii?