PROMISIUNEA

„Să nu te temi de ele” (Deuteronom 7:18). Pentru Israel, „ele” reprezentau națiunile păgâne  masive și bine înarmate pe care le aveau de înfruntat. Pentru noi, „ele” reprezintă fiecare problemă, necaz, și dificultate copleșitoare cu care ne confruntăm în viață.
Dumnezeu ne spune că noi nu trebuie să ne temem! Și pentru că El ne spune așa, nu mai este nevoie de nici o explicație. El este atotputernic și cu totul conștient de întăriturile satanice pe care le înfruntăm. El cunoaște fiecare încercare și ispită pe care Satan o va arunca vreodată înspre noi. Și totuși El ne poruncește: „Să nu te temi de ele!”
Avraam locuia într-o țară străină, înconjurat de regi puternici, neștiind unde va sfârși. Cu toate acestea primul cuvânt al lui Dumnezeu pentru el a fost: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”(Geneza 15:1).
Înțelesul acestui verset este: „Eu voi fi un zid de jur împrejurul tău, protectorul tău, apărarea ta.” În esență, Dumnezeu îi spune lui Avraam: „O să treci prin dificultăți dar Eu te voi apăra în prin toate.” Răspunsul lui Avraam a fost că a crezut cuvântul lui Dumnezeu pentru el: „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” (versetul 6).
Fiul lui Avraam, Isaac la fel a locuit într-un mediu ostil, înconjurat de filistenii care l-au urât,  l-au hărțuit, și îl voiau plecat de pe pământurile lor. Scriptura spune că de fiecare dată când Isaac săpa o nouă fântână pentru a fi o sursă de apă, filistenii o umpleau înapoi (vezi Geneza 26:15).
Oriunde mergea Isaac nu a întâmpinat decât dispute. Un nor de îndoială se forma deasupra lui și el se întreba dacă va reuși vreodată. Dar Dumnezeu i-a dat lui Isaac același cuvânt pe care El îl dăduse lui Avraam: „nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa din pricina robului Meu Avraam” (Geneza 26:24).
 Astăzi, precum Isaac, noi suntem copiii lui Avraam și Dumnezeu ne face aceeași promisiune: „Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință”(Galateni 3:29).