PUR ȘI FĂRĂ VINĂ

Cred că fiecare episod sau relatare din Vechiul Testament este plină de adevăr pentru cei care cred în Noul Testament. Ori de câte ori am dificultate în a înțelege un adevăr din Noul Testament, mă întorc la prefigurarea acestuia din Vechiul Testament. Un asemenea exemplu are de-a face cu Moise la rugul aprins. Eu cred că această relatare, în mod special, este plină de adevăr profund nou-testamentar cu privire la sfințenie.
Singur pe muntele Horeb, Moise păștea oile socrului său când deodată o priveliște ciudată i-a atras atenția. Un tufiș din apropiere ardea cu putere — totuși nu era mistuit!
„Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.”  Domnul a văzut că el se întoarce să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului” (Exod 3:3-4). Dându-se mai aproape pentru o privire mai în detaliu, Moise a auzit pe Dumnezeu strigându-l din tufiș — o dovadă vie că Dumnezeu era prezent, o reprezentare vizuală a sfințeniei Sale. Într-adevăr, oriunde El este prezent, acel loc este sfânt!
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” ”(1Petru 1:15-16). Cu alte cuvinte: „Este scris, înregistrat, stabilit o dată pentru totdeauna că noi trebuie să fim sfinți, întocmai cum este Dumnezeul nostru de sfânt.”
„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfințire” (1 Tesaloniceni 4:7). Dumnezeu nu ne-a chemat doar la mântuire, sau la cer, sau să primim iertarea Lui. Mai degrabă, acestea sunt beneficiile singurei și adevăratei noastre chemări — care este de a fi sfinți așa cum El este sfânt.
Fiecare credincios în Isus Hristos este chemat să fie sfânt — să fie pur și fără vină în fața lui Dumnezeu. Deci, dacă tu ai fost născut din nou, sfințenia trebuie să fie strigătul inimii tale: „Dumnezeule, vreau să fiu ca Isus. Vreau cu adevărat să am o umblare sfântă înaintea Ta în toate zilele vieții mele.”