DETRONÂNDU-L PE ISUS

„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ……fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El” (Coloseni 1:16).
„El este Capul trupului, al Bisericii….. pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate”       (versetul 18).
Dumnezeu Tatăl a întronat pe Hristos ca rege peste toate națiunile și toată natura, și ca Domn peste biserică. Pavel spune: „Nu contează cum se prezintă lucrurile pe dinafară. Totul poate să pară scăpat de sub control și probabil arată de parcă diavolul a preluat puterea. Dar adevărul este, Dumnezeu a pus toate lucrurile sub picioarele lui Isus. Hristos este încă rege peste totul!”
Aceste pasaje din Scriptura dovedesc că Dumnezeul cel atotputernic a dat lui Isus Hristos stăpânire asupra tuturor lucrurilor. Totuși peste tot în jurul nostru vedem că societatea noastră și guvernul nostru refuză să recunoască autoritatea și domnia lui Hristos. Noi îndepărtăm pe Dumnezeu din școlile noastre și tribunalele noastre și Îl ignorăm în crearea legilor noastre.
Cred că respingerea Americii față de domnia lui Hristos este motivul din spatele tuturor acestor vărsări de sânge, violenței, urii rasiale, decadenței morale, abuzului de droguri, și chiar răspândirea de boli de transmisie sexuală mortale din societatea noastră. Cei ce ne fac legile, educatorii, și media au făcut din Dumnezeu un subiect de care nu se vorbește.
 Chiar mai rău, Isus este detronat din bisericile din peste tot în țară și din inimile mulțimilor de credincioși. Este de înțeles că oamenii fără Dumnezeu vor să îl detroneze pe Hristos, dar cât de mult trebuie să întristeze inima lui Dumnezeu să Îl vadă detronat de cei care se numesc cu numele Lui!
Pentru că Dumnezeu a făcut pe Hristos să fie totul pentru biserică, noi trebuie să nu mai avem altă resursă, referință, sau consiliere în afară de Isus. Toată cârmuirea peste biserică, călăuzirea și sfătuirea trebuie să vină de la El: „domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9 :6).