DETRONAT DE SPINI

Un număr tot mai mare de creștini nu mai sunt satisfăcuți pe deplin cu Hristos. Domnul este detronat de ceea ce El Însuși a numit spini — El a spus că sunt grijile acestei lumi, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri ce intră în inimă. Hristos a spus că acestea sunt spinii care îneacă Cuvântul și îl fac să fie neroditor (vezi Marcu 4:7).
Este Domnul în gândurile tale astăzi mai mult decât acum un an? Petreci mai mult timp în prezența Lui azi mai mult decât un an în urmă? Este pasiunea ta pentru El în creștere sau se ofilește?
Mulți dintre cei care odată erau îndrăgostiți cu o mare pasiune de Hristos acum aleargă urmărindu-și propriile interese. Sunt împovărați cu probleme și stres, fugind după bogății și după lucrurile acestei lumi. Au devenit reci și sunt căldicei și au tot mai puțin timp pentru Isus. Domnul și biserica Sa primesc acum doar o oră din timpul lor — duminica dimineața.
Isus a spus: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, şi se usucă” (Ioan 15:6). Cu alte cuvinte, acea persoană va seca, nu mai extrage viață din adevărata viță. El se înșală crezând că totul e bine, pentru că încă folosește același limbaj al intimității de care se bucura odată cu Hristos.
Duhul Sfânt cheamă oamenii înapoi la dragostea dintâi. Înapoi la flămânzirea și însetarea după mai mult din Hristos. Înapoi la a petrece timp de calitate în prezența Lui; iubind Cuvântul Lui, aruncând toate grijile asupra Lui; depinzând de El pentru călăuzire.
Hristos tânjește ca preaiubiții Lui să se întoarcă la El cu dragoste și ascultare. Duhul Sfânt ne stârnește inima pentru a ne apropia mai mult de El.