EL NE FACE ÎNDRĂZNEȚI

Duhul Sfânt m-a îndemnat să citesc Exod 12, care conține relatarea eliberării Israelului din Egipt.
Pe ușa fiecărei case israelite, sângele mielului era uns pe cei doi ușiori și pe pragul de sus. Acesta se făcea pentru a proteja poporul lui Dumnezeu de îngerul morții care trecea prin fața ușii. Când a venit ziua plecării, o mulțime de israeliți au mărșăluit afară din captivitate, aceasta a inclus 600.000 de bărbați plus femei și copii. „,...tocmai în ziua aceea, toate oștirile Domnului au ieșit din țara Egiptului.”(Exod 12:41)
În următorul capitol m-am oprit la versetul 3, care spune: „Căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo” (Exod 13:3). Poporul lui Dumnezeu a fost eliberat numai prin puterea Domnului, nicidecum prin mijloace omenești.
David declara: „Dumnezeu este tăria și puterea mea: El îmi face calea desăvârșită” (2 Samuel 22:33 KJV). ”El Și-a întins mâna de sus din înălțimi, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari: El m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine” (versetele 17-18). „El este un scut pentru toți cei care caută adăpost în El” (versetul 31).
Credința noastră și puterea noastră pot să slăbească, dar în momentele noastre de slăbiciune Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate pentru a ne reînnoi și a ne da putere.
Preaiubiților, credeți voi că Dumnezeul nostru este puternic? Dacă El este puternic, nici o putere nu va sta înaintea Lui. De aceea, încredințează totul în măreața Lui mână plină de putere și tărie. El va face o cale. Mai întâi de toate, crede acest cuvânt: „În ziua când Te-am chemat,    m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul [și m-ai făcut îndrăzneț cu putere în sufletul meu -NKJV, n.tr.] (Psalmul 138:3).
Dumnezeu să își lase iubirea și binecuvântarea peste voi!