SCAPĂ DE TEMERILE TALE SI DE NECREDINŢĂ!

Israel cãzuse în idolatrie. Dar rãdãcina pãcatului lor era tot necredinta, având drept rezultat fel de fel de temeri! Asa cã Dumnezeu le-a trimis un prooroc spre a le arãta rãdãcina pãcatului lor.

Proorocul le-a spus în fel si chip: “Uitati-vã la voi! O mânã de fricosi, ascunsi care pe unde, înspãimântati de ideea de a se împotrivi vrãjmasului si de a lupta. Deja v-ati dat bãtuti. Dar este scris cã Dumnezeu v-a scãpat în trecut! A dat pãrintilor vostri mari izbânzi când s-au încrezut în El! Si a promis sã vã dea si vouã eliberare, sã vã scape – si voi tot nu vã încredeti în El! (vedeti Judecãtori 6:7–10).

Multi crestini se tem cã diavolul o sã îi distrugã. Le este teamã cã vor face o gresealã sau se vor întoarce la pãcatul lor, iar satan va avea izbândã asupra lor. Dar aceasta e o minciunã diabolicã! Biblia spune cã nu trebuie sã te temi când treci prin viatã!

Când esti încãtusat de fricã, ea devine contagioasã. Toatã lumea din jurul tãu se molipseste! Când Ghedeon a adunat armata sa, Dumnezeu i-a spus sã trimitã acasã fiecare soldat care se teme: “Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze… Si douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors” (Judecãtori 7:3).

Dumnezeu are acelasi cuvânt cãtre biserica Sa astãzi. El întreabã: “De ce te temi? De ce pãcãtuiesti neîncrezându-te în Mine, cã voi aduce izbândã în viata ta, cã te voi izbãvi? Am promis sã înfrâng orice putere diabolicã ce vine împotriva ta!”

Tatãl lui Ghedeon, Ioas, ridicase o statuie lui Baal si Astarteei, fãcutã din pietre imense. Motivatia sa era: “Baal a dat putere lui Madian peste noi, asa cã poate dacã ne închinãm dumnezeului lor, o sã ne dea si nouã putere”. Oamenii veneau de la mare depãrtare sã se închine acolo, incluzând madianiti si moabiti; era o fortãreatã puternicã, un bastion diabolic în Israel!

Dumnezeu a spus lui Ghedeon: “N-o sã dau eliberare, izbândã, lui Israel pânã când nu vã descotorositi de acest idol care stã între noi. Dã-l la parte! Dãrâmã-l!” Asa cã în mijlocul noptii Ghedeon “a luat zece oameni dintre slujitorii lui, şi a făcut ce spusese Domnul” (Judecãtori 6:27). El a luat un bou si a folosit frânghii pentru a dãrâma pe Baal si pe Astarteea!

Dumnezeu dã astãzi bisericii Sale acelasi mesaj pe care i l-a dat lui Ghedeon: “Vreau sã-ti dau ajutor - dar cum sã-ti dau dacã tu nu te încrezi în Mine. Esti plin de teamã. Si înainte ca sã dau izbândã, sã aduc eliberare, trebuie sã dãrâmi aceastã fortãreatã, acest pãcat care te înfăşoară!“ “Să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne” (Evrei 12:1). Noi trebuie sã dãrâmãm toate fortãretele fricii si pãcatului!

Gideon a demolat diabolicul bastion folosind un bou puternic. Dar nouã ni s-au dat arme mult mai puternice decât cele ale lui Ghedeon (vedeti 2 Corinteni 10:4–5).

Izbânda vine prin rugãciune fãcutã cu credintã. Aceasta nu înseamnã o rugãciune rece, goalã, ci rugãciune în Duhul, rugãciune care se încrede cã Dumnezeu va rãspunde: “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri” (Efeseni 6:18).