ADEVARATA PÃRTÃŞIE

Multi creştini vorbesc despre intimitatea cu Domnul, despre umblarea în El, de a-L cunoaşte pe El, de a avea pãrtãşie cu El. Dar nu putem avea comuniune, pãrtãşie, relatie adevãratã cu Dumnezeu dacã nu primim în inimile noastre din plin revelatia dragostei Sale, harul şi mila Sa.

Comuniunea cu Dumnezeu constã în douã lucruri:

1. Sã primim dragostea Tatãlui si
2. Sã-L iubim si noi, la rândul nostru

Poti petrece ore în sir in fiecare zi in rugãciune, spunând Domnului cât de mult îl iubesti, dar nu aceasta este comuniunea. Dacã n-ai primit, dacã n-ai acceptat dragostea Sa, atunci n-ai experimentat comuniunea cu El. Pur si simplu nu poti împãrtãsi intimitatea cu Domnul dacã nu esti pecetluit în dragostea Lui pentru tine.

Eu stiu cã atunci când vin la Domnul meu, nu vin la un Tatã dur, nemilos, care-mi cere ce stie cã nu pot. El nu mã asteaptã cu o faţã mânioasã, gata sã-mi mai tragã o nuia peste spate. Nici nu mã urmăreste ca pe un vânat, gata sã vadã dacã dau gres, ca sã-mi poatã zice: “Te-am prins!”

Nu, ci vin la un Tatã care mi S-a revelat mie cu o dragoste purã, neconditionatã. El este bun si milos, plin de har si îndurare, si de-abia asteaptã sã-mi ia toatã povara si grijile. Si stiu cã El niciodatã nu mã va respinge când îl chem!

Iatã de ce o sã vin “în curtile sale” cu laudã si multumiri deoarece sunt recunoscãtor pentru (ce este si) cine este Dumnezeul meu. Lui îi pasã de tot ceea ce e în legãturã cu mine, de tot ce mã priveste! (a se vedea Psalmul 100).

Profetul Ţefania spune ceva de necrezut despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. El scrie: “Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine” (Ţefania 3:17).

Acest verset ne spune douã lucruri importante despre felul în care ne iubeste Domnul:

1. Dumnezeu se “odihneste în tăcere” în dragostea Sa pentru poporul Sãu. In Evrei, expresia "El va tăcea în dragostea Lui" vrea să spună "El va sta în tăcere, va tãcea din cauza dragostei Lui". Dumnezeu spune, în esentã: "Mi-am gãsit adevarata mea dragoste si sunt complet satisfãcut! Nu am nevoie sã caut în altã parte, pentru că n-am de ce să mă plâng. Sunt complet multumit, împlinit de aceastã relatie, si nu-Mi voi lua dragostea înapoi, nu Mi-o voi retrage! Dragostea mea este sigurã!"

2. Dumnezeu găseste mare plăcere în poporul Sãu. Ţefania mărturiseste: “nu mai poate de veselie pentru tine”. El spune, “dragostea lui Dumnezeu pentru tine este asa de mare, că pune un cântec pe buzele Sale!”

A se bucura înseamna "a avea bucurie si încântare", “a se bucura în ceva”. Este o expresie exterioarã a ceva ce vine dinãuntru, adicã încântarea. Este de asemenea cel mai puternic fel de a exprima dragostea. Cuvântul evreiesc pe care Tefania îl foloseste aici pentru "a se bucura" este “tripudiare” însemnând "a sãlta, a sãri în sus de bucurie, ca cineva care e coplesit de extazul biruintei”.

Poti tu sã te gândesti la Tatãl tãu ceresc ca fiind asa de îndrãgostit de tine, cã sare în sus de bucurie numai gândindu-Se la tine? Poti tu sã primesti, sã accepti cuvântul Sãu cã te-a iubit mai înainte ca lumea sã fi fost creatã, înainte ca omenirea sã fi existat, înainte ca tu sã fi fost mãcar nãscut? Poti tu sã accepti cã te-a iubit chiar si dupã ce ai cãzut în pãcatul adamic, rãsculandu-te astfel impotriva Lui?