EL A FĂCUT DEJA PREGĂTIRI

Când Dumnezeu ne cheamã la o lucrare anume, El luat deja mãsuri, a fãcut deja pregãtiri, pentru ca noi sã avem tot ceea ce este nevoie ca sã o putem îndeplini.

“Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8).

Acest verset nu este doar asa, o sperantã - el este o promisiune! Începe cu cuvintele: “Dumnezeu poate!”

Dumnezeu nu este interesat ca doar sã-ti împlineascã nevoile. El vrea ca întotdeauna sã-ti dea chiar mai mult decât ai nevoie. Aceasta este ceea ce înseamnã “din abundentã”: provizii ce ti se dau din plin, din belsug, cu mânã largã!

“Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20).

Gândeste-te la ceea ce este promis aici: Când esti la pãmânt, si extenuat si nu crezi cã poti merge mai departe, Dumnezeu poate sã te învioreze asa fel încât sã ai tot ceea ce ai nevoie - în orice moment, în fiecare situatie posibilã.

Este ca si cum Domnul ar spune: “Ascultati, voi toti, pãstorilor! Ascultati, voi toti care cu credintã frecventati Casa Mea si sunteti implicati în lucrarea de rugãciune, laudã si mijlocire! Vreau sã vã dau din belsug tãrie, nãdejde, bucurie, pace, odihnã, resurse financiare, încurajare, întelepciune. De fapt, vreau sã vã dau cu mânã largã tot ce aveti nevoie - în toatã vremea!"

Dumnezeu niciodatã nu a intentionat ca noi sã fim sãraci spiritual, sãraci în lucrurile Domnului. Din contrã, cel ce slujeste cu dãruire, este acela care se bucurã de revelatia, de descoperirea tuturor resurselor, proviziilor, pe care Dumnezeu i le-a pregãtit! Si umblã prin credintã în aceastã revelatie!

“Dar, după cum este scris: "Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:9–10).

Parafrazat, “Pãrintii nostri n-au putut pricepe pe deplin toate lucrurile, toate resursele minunate pe care le-a pregãtit Dumnezeu pentru ei! Niciodatã aceasta n-a intrat în viziunea, auzul sau imaginatia lor. Dar nu existã nici un motiv pentru ca noi sã fim orbi cu privire la aceste lucruri, sã umblãm de colo-colo fãrã sã stim ce este al nostru. Ochii nostri trebuie sã vadã, urechile noastre trebuie sã audã, trebuie sã intre în inimile si mintile noastre – pentru cã noi suntem oamenii pentru care Dumnezeu a pregãtit toate acestea! Duhul Sfânt ne-a dezvãluit aceasta nouã!"

Într-adevãr, Biblia spune cã trebuie sã îL cãutãm pentru aceastã revelatie. Pavel a scris: “Şi noi am primit… Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele… cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt… [si ele] trebuie judecate duhovniceşte” (v. 12–14).

Eu cred cã majoritatea crestinilor n-au realizat cu adevãrat puterea acestor promisiuni de la Dumnezeu! Le-am citim noi de multe ori, totusi ele rãmân pentru noi ca niste cuvinte asternute pe hârtie, nedescifrate noua inca, sau ca niste scrisori care n-au ajuns la noi inca. Nu le-am apucat cu ambele mâini, spunând: “Doamne, descoperã-mi, aratã-mi ce-ai pregãtit! Deschide-mi mintea si duhul pentru resursele Tale! Cuvântul Tãu spune cã eu trebuie sã cunosc toate aceste lucruri - care-mi sunt dãruite fãrã platã - ca eu sã pot sã le revendic spre slava Ta!"