TOTALMENTE DEPENDENŢI DE EL

Dumnezeu a dorit dintotdeaua un popor care să umble totalmente dependent de El în faţa lumii. Iată de ce El a luat mica naţiune nesemnificativă a Israelului şi a izolat-o într-un pustiu. El i-a plasat într-o şcoală de testare, pentru a produce un popor care ar şi-ar pune încrederea în El indiferent de circumstanţele lor. El dorea ca Israel să mărturisească: „Pot să trec prin orice încercare, prin orice dificultate, chiar şi prin cele care sunt peste puterile mele. În ce mod? Eu ştiu că Dumnezeul meu este cu mine în fiecare încercare. El întotdeauna mă va ajuta să trec prin toate.”

 

Luaţi în considerare afirmaţia lui Moise către Israel: „[Dumnezeu] te-a lăsat să suferi de foame” (Deuteronom 8:3). Domnul le spunea: „Eu am orchestrat încercarea voastră şi nu diavolul. Toată pâinea şi carnea de care aţi avut nevoie tot timpul au fost în posesiunea mea. Şi am fost pregătit să le arunc din cer în orice moment. Totul a fost depozitat, aşteptând ca voi să le primiţi. Dar le-am reţinut pentru un timp. Şi am făcut acest lucru pentru o perioadă. Aşteptam ca voi să ajungeţi la capătul încrederii de sine. Doream să vă aduc într-un punct de criză unde numai Eu aş putea să vă eliberez. Am permis să experimentaţi sfârşitul puterilor voastre, devenind neajutoraţi. Şi a fost nevoie de o minune a eliberării din partea Mea.”

 

Astăzi, Domnul încă mai caută un popor care să se bazeze totalmente pe El. El doreşte o biserică care să mărturisească şi în cuvinte şi în acţiuni că Dumnezeu poate face totul în numele lor. El doreşte ca o lume nemântuită să vadă că El lucrează cu putere pentru cei care-L iubesc.

 

Iov a afirmat: „El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul” (Iov 23:10). Iată o afirmaţie incredibilă, în mod special, luând în considerare contextul în care Iov a exprimat-o.

 

Iov a suferit una din cele mai mari încercări prin care ar putea trece vreo fiinţă umană. El a pierdut pe toţii copiii săi într-un accident tragic, iar apoi a pierdut toate bogăţiile şi posesiunile sale. În cele din urmă, el a pierdut sănătatea sa fizică. Şi toate aceste lucruri s-au întâmplat într-un timp atât de scurt, încât ele au fost completamente copleşitoare. 

 

Cu toate acestea, Dumnezeu îl pusese pe Iov pe calea sa. Şi numai Domnul ştia unde avea să ducă aceasta. A fost un plan atât de divin orchestrat, încât Dumnezeu chiar i-a permis lui satan să producă suferinţă lui Iov. Iată de ce Iov nu putea să-L vadă pe Dumnezeu în toate acestea: „Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc; dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi; dar El ştie ce cale am urmat” (Iov 23:8-10).

 

Iov spunea: „Eu ştiu că Dumnezeu cunoaşte tot ceea prin ce trec eu. Şi El cunoaşte calea de trecere prin toate acestea. Domnul meu mă încearcă acum. Iar eu sunt sigur că El mă va scoate din toate cu o credinţă mai mare. Voi ieşi curăţat şi cu o credinţă mai preţioasă decât aurul.”