Preaiubiţilor

SLĂVIT SĂ FIE DUMNEZEU DE LA CARE VIN TOATE BINECUVÂNTĂRILE

 

Biblia spune: „Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17). Cuvântul „auzire” aici include citirea Cuvântului lui Dumnezeu şi încrederea în el fără rezerve.

 

În timp ce mă aşezam să scriu aceste rânduri, am auzit vocea liniştită a Duhului Sfânt care-mi şoptea că aş putea încuraja pe mulţi scriind mai jos câteva promisiuni din Scriptură pe care să vă puteţi ancora credinţa voastră.

 

Cred că сel puţin două din următoarele promisiuni sunt, mai ales, adresate vouă în acest moment specific. Aceste două promisiuni vor părea că tresaltă în inima voastră, iar voi veţi şti că Domnul v-a trimis Cuvântul Său pentru situaţia voastră specifică.   

 

  •  „Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele; ci cuvântul pe care-l voi rosti, se va împlini, zice Domnul, Dumnezeu” (Ezechiel 12:28).  

  • Iată două promisiuni ale Noului Legământ: „Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie” (Ieremia 33:6). „Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea” (Ieremia 33:8).

  • „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:2).

  • „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie şi râuri în locuri secetoase” (Isaia 43:18-19).

  • „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Iată, înfruntaţi şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc” (Isaia 41:10-11).  

  • „Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui” (Proverbe 22:9).

  • „Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte, şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi Scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt” (Psalmul 33:18-21).

Fie ca Dumnezeu să vă vorbească prin Cuvântul Său preţios.