IEHOVA ŞAMA – DOMNUL ESTE AICI

Pentru a fi membru al bisericii adevărate a lui Dumnezeu trebuie să fii cunoscut prin numele lui Iehova Şama – „Domnul este aici” (Ezechiel 48:35). Oamenii ar trebui să spună despre tine: „Este clar pentru mine că Domnul este cu această persoană. De fiecare dată când o văd simt prezenţa lui Isus. Viaţa sa reflectă cu adevărat slava lui Dumnezeu.”

 

Dacă suntem sinceri, ar trebui să recunoaştem că deseori nu simţim prezenţa scumpă a Domnului în fiecare din noi. De ce? Creştinii îşi petrec timpul fiind implicaţi în activităţi religioase bune – grupuri de rugăciune, studii biblice, lucrări de evanghelizare – şi toate acestea sunt lăudabile. Dar mulţi dintre aceeaşi creştini petrec puţin timp sau chiar deloc slujindu-L pe Domnul în cămăruţa tainică a rugăciunii. 

 

Prezenţa Domnului, pur şi simplu, nu poate fi simulată. Aceasta este adevărat fie că se referă la viaţa unui individ sau la trupul unei biserici. Atunci când vorbesc despre prezenţa lui Dumnezeu nu am în vedere o aură spirituală mistică din jurul unei persoane sau care se pogoară într-o slujbă de biserică. Mai degrabă, vorbesc despre rezultatul unei umblări simple, dar profunde prin credinţă. Fie că aceasta se manifestă în viaţa unui creştin sau într-o congregaţie întreagă, ea îi face pe oameni să observe. Ei îşi spun: „Această persoană a fost cu Isus” sau „Această congregaţie crede cu adevărat în ceea ce predică ei.” 

 

Este nevoie mult mai mult decât un pastor neprihănit pentru a produce o biserică a lui Iehova Şama. Este nevoie de oameni neprihăniţi care petrec timp cu Domnul. Dacă un străin la sfârşitul unui serviciu de închinare spune, „Am simţit prezenţa lui Isus acolo”, poţi fi sigur că aceasta nu s-a întâmplat numai datorită predicii sau timpului de închinare. Aceasta s-a datorat unei adunări de neprihăniţi care intraseră în casa lui Dumnezeu şi slava Domnului dăinuia în mijlocul lor.