NUMELE LUI ESTE IERTARE

„Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea, şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi va arunca în fundul mării toate păcatele lor” (Mica 7:18-19).

Cum se deosebeşte Domnul nostru de toţi ceilalţi dumnezei veneraţi în întreaga lume? Desigur că noi ştim că Dumnezeul nostru este deasupra tuturor, separat pe orice cale. Dar un lucru sigur prin care noi ştim că Domnul se deosebeşte de alţii este Numele Său: Dumnezeul care iartă. Scriptura Îl descoperă pe Domnul ca şi Dumnezeul care iartă, singurul Dumnezeu care are puterea să ierte păcatul. „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea?” (Mica 7:18).

Vedem acest nume al lui Dumnezeu confirmat prin toată Scriptura.

Neemia a afirmat: „Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit” (Neemia 9:17). Traducerea potrivită a frazei „un Dumnezeu gata să ierţi” este „un Dumnezeu al împăcării” sau „un Dumnezeu al iertării.”

Moise I-a cerut Domnului o revelaţie a slavei Sale. Lui nu i s-a permis să vadă faţa lui Dumnezeu, dar Domnul Şi-a revelat gloria Sa lui Moise printr-o revelaţie a Numelui Său. Care a fost Numele lui Dumnezeu revelat lui Moise? „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul” (Exod 34:6-7).

David ne oferă aceeaşi descriere în ebraică a lui Dumnezeu. El scrie: „Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin îndurare cu toţi cei ce Te cheamă” (Psalmul 86:5). David a scris aceste cuvinte din experienţa sa personală dificilă.