O PROMISIUNE SIGURĂ

Dumnezeu ne-a dat o promisiune sigură pentru viaţa de pe acest pământ. El spune că atunci când duşmanul nostru va încerca să păşească peste noi, „poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă” (Isaia 52:6). Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: „Atunci când te vei afla în cea mai întunecoasă încercare, Eu voi veni şi voi spune un cuvânt pentru tine. Mă vei auzi spunând: ‘Sunt Eu, Isus, Mântuitorul tău. Nu-ţi fie frică.’”

 

În Matei 14, ucenicii se aflau într-o barcă în timpul unei furtuni îngrozitoare, fiind aruncaţi de torente de vânt şi de apă. Dintr-odată, aceşti bărbaţi L-au văzut pe Isus mergând înspre ei pe apă. Scriptura spune: „Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi de frică au ţipat” (Matei 14:26). Ce a făcut Isus în acel moment de groază? „Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” (14:27, italicile îmi aparţin).

 

M-am întrebat de ce Isus a folosit aceste cuvinte specifice: „Îndrăzniţi.” De ce le-ar spune El acest lucru unor oameni care creadeau că erau pe cale de a muri? 

 

Cuvântul a îndrăzni înseamnă „a avea curaj, a nu avea teamă.” Iar aici, în timpul necazului ucenicilor, Isus a a făcut legătura dintre cuvânt şi identitatea Sa. Nu uitaţi, aceşti oameni Îl cunoşteau pe El personal. Şi El se aştepta ca ei să acţioneze în baza Cuvântului Său de credinţă. El spunea: „Tatăl a promis că Eu voi veni la voi în furtuna voastră. Este scris: De aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă’” (Isaia 52:6, italicile îmi aparţin). Acum eu am venit în furtuna voastră. Sunt Eu, Isus, aici cu voi în mijlocul furtunii. Deci, îndrăzniţi.” În acelaşi fel, Mântuitorul nostru aşteaptă aceeiaşi reacţie a credinţei din partea noastră, în vremurile noastre de necaz.