ODIHNA PROMISĂ A LUI DUMNEZEU

“Rămâne doar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale” (Evrei 4:9-10).

S-ar putea să te întrebi: „Ce înseamnă a intra în odihna promisă? Cum ar trebui să arate aceasta în viaţa mea?” Mă rog ca Dumnezeu să înlăture vălul de pe ochii noştri şi să ne permită să înţelegem aceasta. Simplu spus, a intra în odihna Sa promisă înseamnă a avea încredere totalmente în faptul că Cristos a împlinit lucrarea de mântuire pentru tine. Iar tu trebuie să te odihneşti în harul Său mântuitor, doar prin credinţă.

Aceasta este ceea ce are în vedere Isus atunci când îndeamnă: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Aceasta înseamnă sfârşitul tuturor năzuinţelor firii tale, al tuturor eforturilor tale umane de a obţine pacea. Înseamnă a te baza totalmente pe lucrarea lui Isus pentru tine.

Lupta noastră nu este împotriva firii şi a sângelui. Aceasta are loc în domeniul spiritual. Vechiul Testament arată foarte clar acest lucru. De fiecare dată Israel făcea promisiuni goale şi superficiale lui Dumnezeu: „Vrem să-Ţi slujim, Doamne. Vom face tot ce ne vei porunci.” Dar istoria ne dovedeşte că ei nu aveau nici inima şi nici abilitatea de a se ţine de cuvânt. Dumnezeu a trebuit să-i dezgolească de toată încrederea lor în sine. Tot de ce avem noi nevoie vine din prezenţa Domnului nostru scump.

Pavel afirmă: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17:28). Aceasta vorbeşte despre o părtăşie neîntreruptă. Prin victoria de la cruce Domnul nostru S-a făcut disponibil nouă în fiecare oră din zi sau noapte. Noi trebuie să luăm o decizie: „Îl vreau pe Cristos în viaţa mea. Vreau să fiu eliberat de toată firea. Deci, voi merge înainte, în prezenţa Sa şi voi proclama posesiunea mea. Vreau ca Isus să fie totul pentru mine, singura mea sursă de satisfacţie.”