EL NE-A SCOS AFARĂ PENTRU A NE ADUCE LA SINE

Înainte de cruce nu exista acces la Dumnezeu pentru toţi; numai marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor. Acum crucea lui Isus a deschis calea în prezenţa Tatălui. Numai harul lui Dumnezeu a distrus zidul care ne bloca intrarea în prezenţa Sa. Acum El putea ieşi la om, pentru a îmbrăţişa fiii şi fiicele sale rătăcite şi păcătoşii de tot felul.

Luaţi în considerare eliberarea miraculoasă a Israelului. Poporul lui Dumnezeu a păşit pe pământul uscat, văzând cum valurile s-au prăbuşit asupra duşmanilor care erau pe urma lor. A fost un moment glorios şi ei au avut o adunare măreaţă cu dansuri, cântece şi mulţumiri: „Suntem liberi! Dumnezeu ne-a eliberat din mâna asupritorilor.”

Istoria lui Israel reprezintă propria noastră eliberare din robia şi vina păcatului. Noi ştim că satan a fost biruit la cruce şi am fost imediat eliberaţi de sub stăpânirea sa de fier. Cu toate acestea, este ceva mai mult în scopul lui Dumnezeu pentru salvarea şi eliberarea noastră. Vedeţi, Dumnezeu niciodată nu a avut în vedere ca Israel să se oprească pe malul victorios al Mării Roşii. Scopul lui mai mare în a-i scoate din Egipt era de a-i aduce în Canaan, ţara Lui de împlinire. Cu alte cuvinte, El i-a scos afară pentru a-i aduce: în inima Sa, în dragostea Sa. El dorea un popor care să fie totalmente dependent de mila, harul şi dragostea Sa. Şi acelaşi lucru este adevărat şi astăzi pentru poporul Său.

Prima încercare a venit cu doar câteva zile mai târziu şi ei au sfârşit cârtind şi plângându-se, totalmente nemulţumiţi. De ce? Ei cunoscuseră eliberarea lui Dumnezeu, dar nu cunoscuseră marea Lui dragostea pentru ei.

Iată cheia acestei învăţături: Nu poţi intra în bucurie şi pace – într-adevăr, nu poţi şti cum să-l slujeşti pe Domnul – până nu vezi desfătarea Lui în eliberarea ta...până nu vezi bucuria inimii Sale pentru părtăşia cu tine...până nu vezi că fiecare zid a fost dărâmat la cruce...până nu ştii că orice lucru din trecutul tău a fost judecat şi şters cu totul. Dumnezeu spune: „Vreau să mergi mai departe, în plinătatea care te aşteaptă în prezenţa Mea!”

Astăzi mulţimi se bucură de beneficiile minunate ale crucii. Ei au ieşit din Egipt şi stau pe „malul victorios” al încercării lor din Marea Roşie. Ei se bucură de libertate şi Îi mulţumesc, continuu, lui Dumnezeu pentru faptul că El a aruncat în mare pe asupritorul lor. Dar mulţi din aceşti credincioşi pierd din vedere scopul şi beneficiul mai mare ale lui Dumnezeu pentru ei. Ei pierd din vedere motivul pentru care Domnul i-a scos afară – acela de a-i aduce în prezenţa Lui.