MĂRTURISINDU-L PE CRISTOS

“De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 10:32-33).

Cuvântul în greacă pentru a mărturisi în acest pasaj semnifică legământ, consimţământ sau înţelegere. Isus vorbeşte despre o înţelegere pe care o avem cu El. Partea noastră este de a-L mărturisi, sau de a-L reprezenta în viaţa de zi cu zi. Trebuie să trăim prin promisiunile Lui de protecţie şi grijă personală pentru noi şi să mărturisim despre binecuvântările Sale minunate prin felul în care trăim.

A-L mărturisi pe Cristos înseamnă mai mult decât a crede în divinitatea Sa. Este mai mult decât a a afirma că El este Fiul lui Dumnezeu, răstignit, îngropat, înviat şi aşezat la dreapta Tatălui. Biblia spune că până şi dracii cred acest lucru şi se înfioară la acest gând. Deci, ce are în vedere Isus atunci când spune că noi trebuie să-L mărturisim înaintea oamenilor?

„De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi...” (10:32, italicile îmi aparţin). Folosind cuvântul „de aceea”, Isus spune, în esenţă, „În lumina a ceea ce tocmai am spus...”, sau „În urma a ceea ce tocmai v-am spus...” Ce le spusese tocmai Cristos ascultătorilor Săi? El spusese: „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru” (10:29). Isus le spunea: „Gândiţi-vă la milioanele de păsări de pe tot pământul. Acum gândiţi-vă la toate păsările care au existat de la începutul Creaţiei. Până-n această zi, nici o singură pasăre nu a murit sau nu a fost prinsă în laţ fără ca Tatăl ceresc să ştie de acest lucru.

Apoi El a accentuat: „până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi” (10:30). Cristos evidenţia: „Dumnezeu este aşa de mare, încât El este dincolo de abilitatea voastră de a înţelege. Niciodată nu veţi fi în stare să pricepeţi cât de detaliată este grija Lui pentru voi.”

Isus a încheiat spunând: „Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (10:31). El rezumă totul spunând: „De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (10:32). El spune: „Gândiţi-vă la ceea ce tocmai v-am revelat despre grija atotvăzătoare şi atotştiutoare a Tatălui. Trebuie să mărturisiţi acest adevăr întregii lumi. Trebuie să trăiţi, să respiraţi şi să mărturisiţi: ’Dumnezeu are grijă de mine.’ ”

Crede în dragostea Tatălui pentru tine şi acceptă grija Lui intimă pentru tine. Şi lasă toate temerile şi îndoielile tale. Trăieşte înaintea oamenilor cu credinţa că Dumnezeu nu a trecut cu vederea peste tine. Mărturiseşte la toţi: „Privirea Lui este îndreptată asupra vrabiei şi eu ştiu că El veghează asupra Mea.”