O FIINŢĂ NOUĂ

“ Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc…” (Galateni 2:20).

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

Ai putea spune: „Ştiu că sunt în Cristos prin credinţă. Îmi dau seama că sunt o fiinţă nouă, dar, totuşi, continui să mă lupt teribil cu un obicei. Acesta mă descurajează.” Lui satan i-ar plăcea să te convingă de faptul că Dumnezeu te-a lăsat. El doreşte ca tu să crezi că Dumnezeu te vede murdar şi respingător în păcatul tău. Dar totul este o minciună. Ceea ce tu experimentezi este firea care se luptă cu Duhul din tine. Această luptă este ceva obişnuit pentru toţi credincioşii. În timp ce te afli în mijlocul ei, satan doreşte să te convingă de faptul că „omul vechi” încă mai deţine controlul.

Indiferent de starea în care te afli, Dumnezeu nu se clatină în dragostea Sa pentru tine. El niciodată nu încetează de a mai iubi rasa lui Adam, indiferent de toată răutatea, idolatria şi poftele acesteia. El i-a păstrat de-a lungul istoriei până în vremurile de pe urmă atunci când a intervenit cu planul Său de salvare. Prin cruce a fost posibil ca toată rasa lui Adam să fie împăcată.

Trebuie să ştii că relaţia ta cu Dumnezeu se bazează pe un singur lucru: tu eşti biruitor datorită crucii. Această victorie nu vine prin nici un lucru bun pe care-l faci. Aşa cum spune Pavel: „Cei ce sunt pământeşti nu pot să-I placă lui Dumnezeu” (Romani 8:8). Victoria noastră vine numai prin pocăinţă, credinţă, încredere în grija lui Dumnezeu pentru noi. Iar partea noastră este de a sta ferm pe poziţia pe care El ne-a dat-o binevoitor în Cristos. Cuvântul Său ne asigură: „S-ar putea să cazi uneori. Dar atunci când privesc la tine, Îl văd numai pe Fiul Meu, Isus. Vei trece prin această luptă victorios, fără nici o vină sau condamnare.”