BOGĂŢIILE LUI DUMNEZEU ÎN NOI

Atunci când Domnul vine să locuiască în noi, El aduce cu Sine toată puterea şi toate resursele. Dintr-odată, omul nostru dinăuntru primeşte accesul la puterea, înţelepciunea, adevărul, pacea lui Dumnezeu, tot de ce avem nevoie pentru a trăi în victorie. Noi nu trebuie să strigăm la El să se coboare la noi din ceruri. El deja se află în noi. Pavel ne spune cât de puternici suntem noi în Cristos.

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea tatălui Domnului nostru Isus Hristos…şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinlăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus de mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:14-20).

Ce pasaj uimitor. Pavel enumără doar câteva din bogăţiile incredibile pe care Domnul le-a făcut disponibile nouă. Într-adevăr, toate bogăţiile lui Dumnezeu ne sunt disponibile în Cristos Isus.

Unii creştini şi-au creat o imagine a unui Dumnezeu egoist a cărui singura plăcere este de a primi lauda. Fie ca acest lucru niciodată să nu fie spus despre Domnul, deoarece acesta nu este deloc motivul pentru care El a venit să locuiască în noi. El a venit să ne arate că El nu este un Dumnezeu îndepărtat. Domnul doreşte ca noi să ştim că El nu este undeva în întunericul cosmosului. El este prezent în noi. El nu dispare şi apare în vieţile noastre când doreşte. Nu, El niciodată nu ne părăseşte.

Pavel afirmă: “ Dar acum în Hristos Isus voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos” (Efeseni 2:13). Apostolul arată absolut clar faptul că: Dumnezeu este acum aici, locuind în noi. Atunci când Tatăl şi-a făcut locuinţa în templul nostru, El ne-a adus o putere în omul nostru dinăuntru, ne-a dat rădăcini şi o temelie adâncă în dragoste, la fel ca şi accesul de a cere de la El toate lucrurile. El a făcut toate lucrurile posibile, prin puterea Sa divină care lucrează în noi (vezi Efeseni 3:16-21).