ÎNDRĂZNEALA DE A INTRA ÎN PREZENŢA LUI DUMNEZEU

„Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua... să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină” (Evrei 10:19-20, 22).

Există două aspecte ale lucrării lui Cristos la Calvar. Un aspect este pentru beneficiul omului, iar celălalt este pentru beneficiul lui Dumnezeu. Un aspect este în folosul păcătosului, în timp ce altul este în folosul Tatălui.

Noi toţi suntem familiarizaţi cu beneficiul pentru om. Crucea lui Cristos ne-a asigurat cu iertarea păcatelor noastre. Ne este dată puterea victoriei asupra robiei şi stăpânirii păcatului. Ne sunt dăruite îndurarea şi harul. Şi, desigur, ne este dată promisiunea vieţii veşnice. Crucea ne-a dat mijlocul de scăpare din teroarea păcatului şi iadului.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest beneficiu al crucii pentru omenire şi pentru eliberarea minunată pe care o aduce aceasta. Mă bucur că acest lucru este predicat săptămână după săptămână în bisericile din întreaga lume.

Cu toate acestea, există şi un alt beneficiu al crucii, despre care cunoaştem foarte puţin, şi acesta este pentru beneficiul Tatălui. Vedeţi, noi înţelegem foarte puţin bucuria Tatălui care a fost făcută posibilă datorită crucii. Este o bucurie pe care El o retrăieşte de fiecare dată când primeşte un fiu rătăcit în casa Sa.

Dacă toată atenţia noastră este concentrată asupra crucii doar ca şi iertare – dacă acesta este sfârşitul predicării noastre – atunci pierdem din vedere un adevăr important pe care Dumnezeu l-a avut în vedere în ceea ce priveşte crucea. Este nevoie aici de o înţelegere mai deplină a bucuriei Sale. Acest adevăr asigură poporul lui Dumnezeu cu ceva mai mult decât doar eliberare. El aduce libertate, odihnă, pace şi bucurie.

După părerea mea, majoritatea creştinilor au învăţat să vină cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu pentru iertare, pentru împlinirea nevoilor lor, pentru răspunsuri la rugăciuni. Dar le lipseşte îndrăzneala în acest aspect al credinţei – un aspect care este la fel de crucial în umblarea lor cu Domnul.

Domnul se bucură foarte mult de faptul că crucea ne-a dăruit accesul deschis la El. Într-adevăr, momentul cel mai glorios în istorie a fost atunci când perdeaua din templu s-a rupt în două, în ziua în care Cristos a murit. Anume în acel moment beneficiul pentru Dumnezeu a izbucnit în afară. În momentul în care perdeaua din templu – care-l separa pe om de prezenţa sfântă a lui Dumnezeu – s-a rupt în două, s-a întâmplat ceva incredibil. Începând cu acel moment, nu numai că omul putea să intre în prezenţa Domnului, ci şi Dumnezeu putea să vină la om.