CELE ZECE PORUNCI

Majoritatea Americii ştie că Curtea Supremă a Statelor Unite a decis ca cele Zece Porunci să nu fie afişate în nici un tribunal de stat. Această decizie a fost mediatizată complet de către mijloacele de informare în masă. Dar ce înseamnă această hotărâre?

Tribunalul este locul unde legile sunt puse în aplicare. Cele Zece Porunci reprezintă legea morală a lui Dumnezeu, care niciodată nu se strămută sau nu se schimbă. Sunt fixate la fel ca şi legea gravitaţiei. Dacă sfidezi legea, este ca şi cum ai păşi de pe o clădire înaltă. Poţi nega faptul că legea te afectează, dar există consecinţe sigure care trebuie plătite.

Cu alte cuvinte, cele Zece Porunci sunt nişte legi veşnice desemnate de Dumnezeu pentru a împiedica societatea de la a se distruge pe sine însuşi. Cu toate acestea, în mod uimitor, multe companii de sablare lucrează chiar acum asupra înlăturării acelor Porunci – la fel ca şi a numelui lui Dumnezeu – oriunde ar fi ele gravate în tribunal, în beton sau marmură.

Ce imagine elocventă a stării în care se află societatea noastră. Aceste legi neschimbătoare au fost gravate la început în piatră de către degetul lui Dumnezeu. Iar acum ele sunt şterse de pe piatră de către legea omului.

Unii creştini spun: „De ce este aşa o mare problemă? Noi nu ne aflăm sub lege. De ce ar trebui aceasta să fie o problemă?” Nu, noi nu suntem sub legea ebraică, care presupune cele 613 porunci adiţionale adăugate de rabinii evrei. Dar fiecare creştin se află sub autoritatea legii morale a lui Dumnezeu, care este rezumată în cele Zece porunci.

Mă gândesc ce se petrece în mintea lui Dumnezeu în timp ce aceste companii de sablare elimină legile Sale din faţa ochilor noştri. Unii credincioşi afirmă: „Noi nu avem nevoie de afişarea Poruncilor. Tot ceea ce este cu adevărat necesar este ca ele să fie scrise în inimile noastre.” Aceasta nu este ceea ce afirmă Cuvântul lui Dumnezeu. Luaţi în considerare prezenţa vizibilă pe care a intenţionat-o Dumnezeu pentru Porunci în timp ce acestea erau date poporului Său:

„Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta...şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale” (Deuteronom 6:6-9).