UITĂ TRECUTUL

Temelia pentru o victorie plenară asupra păcatului o reprezintă înțelegerea că Dumnezeu este tandru, plin de bunătate și dragoste.
„Aşa vorbeşte Domnul: ‘Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.’” (Ieremia 9:23-24).
Dacă ai umblat cu Domnul pentru orice perioadă de timp, probabil ai avut ocazia să încurajezi pe alții spunându-le că Dumnezeu este plin de har și iertător. Acum, permite-mi să te întreb: când tu greșești înaintea Domnului este, deodată, o cu totul altă chestiune? Te găsești trudind prin sentimente groaznice de vină și rușine?
Poate spui, „Nu ar trebui să trecem prin astfel de sentimente când păcătuim?” Într-adevăr aceste sentimente sunt rezultatul natural al păcatului. Însă în calitate de copii ai lui Dumnezeu nu trebuie să continuăm să ne gândim timp de zile și săptămâni în șir că Tatăl nostru este mânios pe noi. Din cauza a ceea ne-a dat Hristos prin cruce, toată vinovăția și condamnarea pot fi îndepărtate imediat.
Totuși, chiar și după ce ne-am pocăit, poate ne simțim ca și cum ar trebui să compensăm pentru eșecurile noastre în fața Domnului. Precum fiul risipitor, Tatăl ne poate îmbrățișa și ne pune un inel în deget, o robă pe urmeri. El ne spune să uităm trecutul și să ne bucurăm de banchetul pe care ni l-a pregătit.
Dar înlăuntru noi protestăm, „Nu sunt vrednic! Am păcătuit împotriva Domnului. Trebuie să Îi arăt că îmi pare rău.”
Mulți creștini găsesc că este foarte ușor să creadă că Dumnezeu a iertat păcatele crase al lui Israel. Nu avem nici o problemă să acceptăm că El a iertat Ninive din Vechiul Testament și pe tâlharul de pe cruce din Noul Testament. Dar, destul de ciudat, ne este greu să acceptăm că în momentul în care ne întoarcem la El în pocăință, El ne acceptă de grabă și cu multă dragoste ca și cum nu am păcătuit niciodată.