DUMNEZEU SE BUCURĂ DE COPIII LUI


Iată o puternică armă pentru fiecare urmaș al lui Isus: Strigă! Strigă tare din toată inima așa cum a făcut David (vezi Psalmul 34:6). Du-te la Domnul și mărturisește-ți păcatul și imploră îndurarea Lui, spunându-I, „Doamne, știu că mă iubești și că ești gata să mă ierți. Mă pocăiesc înaintea Ta chiar acum.”
 
Chiar în momentul când tu mărturisești, ești curat înaintea Domnului. E inutil să crezi că poți plăti pentru oricât de puțin din păcatul tău. Dumnezeu te iubește atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său, Isus, care plătit deja totul. Apărătorul tău iubitor și plin de milă dorește fierbinte să te ajute și să te izbăvească: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit” (1 Ioan 2:1).
Plimbându-mă alături de nepoata mea, Tiffany, pe când ea mergea pe un zid de mică înălțime, o țineam de spate pentru a nu lăsa ca ea să cadă, dar ea încerca să îmi dea mâna la o parte. În cele din urmă, i-am dat drumul și ea a căzut, fără ca să se rănească. Când a căzut, sigur că nu am părăsit-o. Nu am spus, „Privește ce ai făcut. Nu mai ești a mea!” Nici un bunic iubitor nu ar face așa ceva.
Domnul mi-a arătat prin acea experiență, „David, îți îngădui atât de multă dragoste pentru acest copil, dar de multe ori, tu nu Îmi permiți Mie să te iubesc în același mod. Tu nu mai încapi în propria piele de mândru ce ești pentru copiii tăi, dar uneori tu nu Îmi îngădui să Mă mândresc cu tine.”
Am auzit pe Domnul vorbindu-mi un cuvânt tandru inimii mele. El mi-a spus: „Fiule, tu Mă binecuvântezi. Tu Îmi binecuvântezi inima!” Nimeni nu mi-a zis ceva mai bun inimi mele în întreaga mea viață. Și știu că acest cuvânt în mod special este adevărat. Dumnezeu Își găsește plăcerea în copiii Săi. (Psalmul 147:11).