MESAJUL SINGUR NU ESTE DE AJUNS - Jim Cymbala

Ucenicii erau nerăbdători să înceapă evanghelizarea dar Isus le-a dat instrucțiuni clare să „rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus” (Luca 24:49). Isus știa mult mai bine decât ucenicii că înzestrarea necesară pentru slujbă era mai mult decât un intelect ager, talent omenesc și chiar o inimă sinceră. Deci au ascultat de Isus și au așteptat în camera de sus, rugându-se, cântând și lăudând pe Dumnezeu.
„În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.  Niște limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească” (Faptele Apostolilor 2: 1-4).
Duhul Sfânt a fost turnat întocmai cum Isus făgăduise. Ce a prorocit Ioel, profetul, s-a împlinit. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!” (Faptele Apostolilor 2:17). Aceasta însemna că un nou fel de abilitate era la dispoziția lor. „Voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Faptele Apostolilor 1:8). Această putere măreață din cer era necesară pe pământ pentru a zidi împărăția lui Hristos.
Acei ucenici erau credincioși sinceri ai lui Isus în timp ce așteptau în Ierusalim? Da. Aveau ei doctrina corectă? Da. Puteau ei să fi plecat și să fi predicat fără Duhul Sfânt? Sunt sigur că ar fi vrut, dar Isus a știut că nu erau gata. El știa puterea dușmanului pe care o vor înfrunta, descurajările, opoziția. Dacă puterea Duhului Sfânt a fost atât de necesară atunci, oare s-a schimbat ceva până în ziua de azi? Oare va putea altceva decât puterea Duhului lucrând în noi să dărâme zidurile necredinței și să sfărâme puterea comportamentelor păcătoase pe măsură ce noi împărtășim evanghelia?
Jim Cymbala a fondat biserica Brooklyn Tabernacle împreună cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică dărăpănată dintr-o zonă dificilă a orașului. Născut în Brooklyn el însuși, este bun prieten cu David și Gary Wilkerson.