„EI AU STRIGAT CĂTRE DOMNUL”

Biblia ne promite că este posibil să înțelegem îndurarea Domnului. Care este secretul? Regele David a spus, „Oricine este înțelept și va lua seama la aceste lucruri, aceia vor înțelege bunătatea iubitoare a Domnului” (Psalmul 107: 43 - versiunea KJV).
David a primit o descoperire uimitoare a inimii iertătoare pline de har a lui Dumnezeu. Și el a descoperit-o prin simplul fapt că s-a uitat la istoria relației lui Dumnezeu cu iubiții Lui copii. David o consemnează în felul următor:
„Sufereau de foame și de sete, le tânjea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor; i-a călăuzit pe drumul cel drept...Oh de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fii oamenilor” (Psalmul 107: 5-8).
Când copiii lui Israel s-au îndepărtat de Domnul, ei au ajuns înfometați, însetați, pierduți din cauza păcatului. Dar mai apoi au strigat către Domnul și ce s-a întâmplat? „El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând” (Psalmul 107: 9).
Încă o dată ei s-au răzvrătit și au căzut în păcat și mai jos. Din nou citim: „Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul.... a trimit Cuvântul și i-a tămăduit” (Psalmul 107: 19-20).
În cele din urmă, poporul lui Dumnezeu au ajuns din nou la capătul puterilor. Furtuna se dezlănțuise iar sufletul lor se topea de groază: „Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit (Psalmul 107: 28-29).
David a răspuns acestei revelații, „Priviți cât de ușor este mișcată inima lui Dumnezeu. Oh, cât de repede răspunde strigătelor copiilor Săi. Mila Sa nu are sfârșit.”
Preaiubiților, nu trebuie să continuați să trăiți în agonie și vinovăție. În schimb, mergeți la Domnul, strigați către El și mărturisiți tot Lui. El este un Tată tandru care este mișcat de fiecare din strigătele voastre.