CUM ESTE DUMNEZEU CU ADEVĂRAT

În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu L-au părăsit mereu și mereu, totuși de fiecare dată El i-a restaurat și i-a binecuvântat nemaipomenit de mult. Domnul avea orice drept să renunțe la Israel, dar El a rămas mereu credincios față acest popor.  Neemia rezumă acest adevăr minunat despre natura lui Dumnezeu: 
„Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău înaintea Ta....Dar din nou au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor, și, în marea Ta îndurare, i-ai izbăvit de mai multe ori....Dar în marea Ta îndurare nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci Tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător” (Neemia 9:28, 31).
Profetul Isaia a cunoscut acest aspect al naturii lui Dumnezeu. Precum Moise înaintea lui, Isaia a predicat despre judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului. El a vorbit despre zilele întunecate de deznădejde ce vor veni peste cei care trăiesc în răzvrătire continuă. Cu toate acestea, în mijlocul unuia dintre cele mai directe mesaje, Isaia s-a oprit să facă această declarație:
„Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările şi bogăţia dragostei Lui” (Isaia 63:7).
Oriîncotro se întorcea Isaia el vedea cădere în păcat și apostazie în Israel. Totuși, în ciuda acestor lucruri, Isaia a privit în inima lui și îți aminti o descoperire despre cum era cu adevărat Dumnezeu. Și începu a lăuda pe Dumnezeu pentru credincioșia Lui: „Oh, Doamne, ne-am răzvrătit împotriva Ta și ne-am întors de la Duhul Tău. Izbăvește-ne iarăși prin mila Ta cea mare. Stârnește compasiunea Ta față de noi. Tu ești plin de îndurare.”
Mai târziu profetul Ioel a dat avertizări teribile, dar chiar și când acesta prorocea despre cutremurele cumplite și despre întunecarea soarelui și a lunii, el a început deodată să vorbească despre natura iubitoare a lui Dumnezeu:
„Întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate” (Ioel 2:13).
Preaiubiților, sunt momente când avem nevoie să ne amintim această descoperire a milei Domnului față de noi personal.