AR FI CAZUL SĂ MULȚUMIM LUI DUMNEZEU

Iona era un profet care înțelesese pe deplin bunătatea Domnului. Dar el era un om care nu putea să se bucure de ea și nu putea să și-o însușească. În schimb, Iona a luat îndurarea lui Dumnezeu ca pe o povară pentru sine însuși.
Acum Dumnezeu îi poruncise lui Iona să se ducă în nelegiuita cetate Ninive și să prorocească grăbita nimicire. Vedeți voi, ninivenii erau dușmanii Israelului. Dar Iona a fugit iute când a auzit instrucțiunile lui Dumnezeu. Ce a determinat reacția lui extremă? A fost din cauză că el a știut despre îndurarea Domnului. Iona a explicat Domnului: „Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi că Te căieşti de rău!” (Iona 4:2).
Cu alte cuvinte: „Doamne, Tu mi-ai poruncit să spun cetății Ninive că mai au doar patruzeci de zile până la o distrugere totală. Dar nu pot face acest lucru pentru că Te știu eu pe Tine. Tu ești atins cu ușurință. Lacrimile și pocăința înmoaie inima Ta și știu ce se va întâmpla. Când vei vedea pe niniveni plângând, o să Te răzgândești. În loc să trimiți judecata vei mișca inimile lor spre Tine ― iau eu voi sfârși prin a arăta ca un măscărici!”
În cele din urmă, Iona într-adevăr a mers la Ninive, dar numai prin burta unui uriaș pește, care l-a vărsat pe pământ uscat. Iona a proclamat judecata lui Dumnezeu asupra cetății Ninive și, cum era de așteptat, poporul s-a pocăit. Ninivenii împietriți de păcat au plâns, au postit, s-au acoperit cu sac, chiar și-au acoperit animalele cu sac de jale. A fost una din cele mai larg răspândite treziri care au fost vreodată înregistrate în Biblie.
Totuși în mijlocul acestor evenimente, Iona a fost mânios. El chiar s-a îmbufnat din cauză că Dumnezeu a cruțat Ninive în loc să se bucure că ei au fost făcuți neprihăniți. Pe scurt, Iona nu se bucura de îndurarea lui Dumnezeu.
Preaiubiților, în calitate de popor al lui Dumnezeu, să nu îndrăznim să facem aceeași greșeală. Ar fi cazul să mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea lui plină de har față de noi, biserica Sa, și față de națiunea noastră.