DESCOPERIREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU

De la un capăt la altul al Bibliei vedem aceste cuvinte rostite de mulți dintre slujitorii lui Dumnezeu: „Dumnezeul tău este plin de milă, bun, plin de har, grabnic să ierte, plin de îndurare, încet la mânie.” Aceste cuvinte despre bunătatea lui Dumnezeu sunt citate mereu și mereu de mari oameni precum Moise, Iona, David, profeții și apostolul Pavel (vezi Exod 34:6, Deuteronom 4:31, Iona 4:2, Ioel 2:13, Romani 2:4).
Unii creștini poate sunt surprinși de faptul că Moise a vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu. În definitiv, Moise a fost cunoscut ca cel care a dat Legea, adresând mustrări severe în legătură cu ascultarea Legii lui Dumnezeu. El a avertizat poporul că dacă vor refuza să umble în neprihănire vor fi judecați.
Însă Moise a avut și această mare descoperirea despre îndurarea lui Dumnezeu. Cum a învățat despre acest aspect al naturii lui Dumnezeu? Domnul i-a descoperit-o în norul prezenței Sale:
„Domnul S-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: ‚Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul’” (Exod 34: 5-7, italice adăugate).
La fel cum Moise predica avertizări despre judecată, el mereu amintea acest aspect important despre caracterul lui Dumnezeu. Într-adevăr, Moise a îndemnat poporul, „Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui, căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi” (Deuteronom 4: 30-31).
Iată ce spune, în linii mari, Domnul despre relația lui cu noi în eșecurile noastre: „Privește la istoricul relațiilor Mele cu copiii Mei. Ei mi-au greșit în repetate rânduri. Dar apoi au plâns și M-au căutat. Și inima Mea este atinsă de lacrimile tuturor copiilor Mei. Mi-e milă de ei când se întorc la Mine. Aceasta este natura Mea. Mie mi-e milă de slăbiciunile lor.”