MOTIVUL PENTRU ISPITĂ

Ispita este o invitatie sau o ademenire spre a comite o actiune imoralã. În momentul de fatã satan este plin de furie pe pãmânt ca un leu care rãcneste încercând sã devoreze crestinii prin ademenirile sale puternice spre imoralitate. Nimeni nu este imun si, cu cât sunteti mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai mult satan va dori sã vã cearnã.

Pãcãtosii, cei care sunt sub puterea pãcatului, nu pot fi ispititi - numai cei care sunt cu adevãrat copii ai lui Dumnezeu pot fi! Ploaia nu poate atinge un corp care déjà se aflã sub apã. Cei aflati sub puterea pãcatului sunt însã deja cufundati în pierzanie si, ca si copii ai lui satan, ei fac ceea ce el le dicteazã. Nu este nevoie ca sã fie tentati sau ispititi, ademeniti, din cauza cã ei sunt deja imorali - deja condamnati. Aflati în sclavie, ei nu sunt liberi sã aleagã.

Ei pur si simplu sunt, cum s-ar spune, de douã ori morti, pentru cã sunt complet smulsi - ca atunci când ceva este smuls de la rãdãcinã - din harul lui Dumnezeu (merg din rãu în mai rãu). Pãcãtosii pot fi tachinati de diavol, dar nu tentati.

Satan tachineazã pe cei aflati sub puterea sa, copiii sãi, inducându-i în bezna tot mai adâncã a imoralitatii, dar ei sunt deja morti în pãcatele lor, nemaifiind angajati în bãtãlia celor vii. Iatã de ce Domnul nostru ne spune sã ne bucurãm cãci, atunci când suntem antrenati în ispite, ne maturizãm, experimentãm ceva unic, crestem în experienta noastrã de crestini. A eperimenta ispita inseamnã a fi “antrenat în conditii extreme de luptã”. Este un rãzboi “limitat” – Dumnezeu îl limiteazã la punctul de a fi “suportabil” pentru noi.

El doreste luptãtori care pot depune mãrturie “Eu am fost atacat! Am avut asa o luptã!” Vrãjmasul m-a împresurat, m-a atacat, a încercat sã mã doboare, dar Dumnezeu mi-a arãtat ce sã fac, cum sã lupt si sã nu mã înspãimânt. Acum am dobândit experientã, asa cã data viitoare n-o sã mã mai tem.

Ispita nu este un semn de slãbiciune, nici un semn cã înclini spre lume. Mai degrabã, e ca si cum ai fi absolvit (o scoalã), un semn cã Dumnezeu are încredere în noi. Duhul a condus pe Isus când a fost ispitit în pustiu, spre a putea învãta secretul, taina puterii asupra oricãrei ispite.Dumnezeu îi spunea, de fapt, lui Isus: “Fiul Meu, ti-am dat Duh nemãsurat. Te-am confirmat înaintea lumii. Acum o sã-i permit lui satan sã te atace cu orice mijloc voieste – ca sã vezi cã n-are nici o putere, ca niciodatã sã nu temi de domnia lui, ca sã poti merge sã predici cu îndraznealã si credintã împãrãtia, cãci satan este înfrânt, cã nu te poate atinge în nici un fel”.

Iatã de ce crestinii sunt astãzi ispititi. Ispita este ingãduitã chiar si în vietile cele mai sfinte tocmai spre ne învãta cât este de limitat satan, Ca sã cunoastem cât este de slab, de fapt, satan. Ne temem numai de ce nu cunoastem.