AŞEZAŢI CU ISUS

Potrivit lui Pavel, noi, cei care credem în Isus, am fost aduşi la viaţă din moartea spirituală şi suntem aşezaţi în locuri cereşti. “Măcar că eram morţi în greşelile noastre, [Dumnezeu] ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos…El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus…” (Efeseni 2:5-6).

Unde se află acest loc ceresc unde suntem aşezaţi cu Isus? Nu este nimic altceva decât sala tronului lui Dumnezeu – tronul de har, locul în care se află cel Atotputernic. Cu două versete mai jos citim despre modul în care am fost aduşi în acest loc minunat: “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu” (2:8).

Această sală a tronului este locul în care se află toată puterea şi stăpânirea. Este locul unde Dumnezeu domneşte asupra tuturor stăpânilor şi puterilor, şi lucrurilor oamenilor. Aici, în sala tronului, El monitorizează fiecare mişcare a lui satan şi examinează fiecare gând al omului.

Iar Cristos este aşezat la dreapta Tatălui. Scriptura ne spune: “Toate lucrurile au fost făcute prin El” (Ioan 1:3). “Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). În Isus se găseşte toată înţelepciunea şi pacea, toată puterea şi tăria, orice lucru de care avem nevoie pentru a trăi o viaţă victorioasă şi roditoare. Şi nouă ne-a fost deschis accesul la toate bogăţiile care se găsesc în Cristos.

Pavel ne spune: “Aşa cum ştim sigur că Cristos a fost înviat din morţi, astfel am fost şi noi înviaţi împreună cu El. Şi aşa cum ştim sigur că Isus a fost dus la tronul slavei, astfel am fost şi noi duşi cu El în acelaşi loc glorios. Deoarece ne aflăm în El, ne aflăm, de asemenea, acolo unde se află şi El. Acesta este privilegiul tuturor credincioşilor. Aceasta înseamnă că noi suntem aşezaţi cu El în acelaşi loc ceresc în care locuieşte El.”

Pavel spune că toate binecuvântările cereşti sunt oferite în sala tronului. Toate bogăţiile lui Cristos ne sunt disponibile acolo: statornicia, tăria, odihna, pacea mereu în creştere. “Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos” (Efeseni 1:3).