PUTEREA PROMISĂ - Nicky Cruz

Isus a promis revărsarea puterii Sale și a Duhului în viețile urmașilor Săi, pentru a se manifesta printre ei cu semne, minuni și fapte de uimire care nu vor lăsa nici un dubiu în legătură cu puterea Lui în fața ochilor unei lumi pierdute și fără speranță. El a promis să trimită Duhul Său să locuiască printre și înăuntrul lor, să îi călăuzească pe măsură ce duceau evanghelia spre fiecare colț al planetei. El i-a asigurat că Duhul Sfânt nu îi va părăsi niciodată nici nu îi va dezamăgi, iar El a așteptat de la ei credință completă și încredere în acest „susur blând și subțire” să îi călăuzească în inimile lor.
Profetul Ioel a prevestit această putere care se va manifesta asupra urmașilor lui Hristos. „ După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ” (Ioel 2:28-30).
Avem înaintea noastră ocazia de a vedea tăria Domnului dezlănțuită asupra lumii așa cum nu a mai fost vreodată. Dumnezeu este gata și dorește să toarne puterea Sa pentru a realiza minuni în numele lui Hristos, așa cum nu s-au mai pomenit de la învierea lui Isus. Dar când și dacă El hotărăște să facă aceasta prin viața noastră depinde de noi dacă vrem să pășim afară din zona noastră de confort, să ne re-evaluăm modul de a gândi și de a crede,  să părăsim lucrurile  acestei lumi, și să ne încredem în promisiunea lui Dumnezeu de a avea grijă.
Dorim noi să punem la o parte propriile păreri și agenda noastră și să ne concentrăm în schimb pe călăuzirea Duhului Sfânt?
Vom lua noi hotărârea de ne încrede într-un Dumnezeu mare și puternic?
Nicky Cruz, evanghelist și autor prolific cunoscut la nivel internațional, s-a întors la Hristos Isus de la o viață de violență și crimă după ce s-a întâlnit cu David Wilkerson în orașul New York în anul 1958. Istoria convertirii lui dramatice a fost povestită pentru prima dată în cartea Crucea și Pumnalul de David Wilkerson și mai apoi în propria lui carte bestseller Fugi, băiete, fugi.