GLORIA DOMNULUI

Isaia a profețit, „Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale” (Isaia 60:2-3).
Această profeție vorbește despre zilele din urmă, o perioadă care a început când lumina — Isus Hristos Domnul —  a venit în negura aceasta mare. Isaia vorbea despre o mare și larg răspândită izbucnire de strălucire a gloriei lui Hristos în întuneric. Mulțimi din întreaga lume a neamurilor vor pătrunde în lumina Lui.
Gândiți-vă la asta: nu fusese nici un moment mai întunecat din istorie decât la nașterea lui Isus. Marele Imperiu Roman devenise o societate lacomă și materialistă. Perversiunile sexuale, bețiile, îmbuibările reprezentau norma. Într-adevăr, întreaga lume cunoscută la acea vreme era învăluită de întuneric.
De asemenea în acea vreme, ipocrizia era stăpână. Preoții devorau casele văduvelor, oamenii de la baza societăți și cei needucați disprețuiau pe așa-numiții lor lideri spirituali. Cu alte cuvinte, orbii conduceau pe orbi.
În acest întuneric gros a venit Isus ca lumină strălucitoare. Și cunoaștem că începând cu acea zi glorioasă, mulțimi de oameni au venit la lumina Lui.
Ai putea spune: „Dar privește în jur astăzi. Întunericul gros încă mai acoperă pământul.” Da — această perioadă poate fi cea mai rea din istoria umanității. Întunecimea ce plutește peste toate națiunile și popoarele poate fi chiar pipăită. Amenințări nucleare, genocid, traficare de persoane — toate acestea pot să te îmbolnăvească de inimă.
Totuși Isus este în continuare lumina acestei lumi. Isaia a văzut peste veacuri până la întunericul zilelor noastre și a strigat: „Ridică-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine!” (Isaia 60:1)
Încă o dată, în ceasul cel mai întunecat al lumii, Dumnezeu Își va manifesta puterea. El va atrage la Sine o mare adunare de suflete pierdute în zilele ce vor veni. El va stârni sufletele multora și vom vedea gloria Domnului.