PUNCTUL NEPUTINȚEI NOASTRE

În Ioan 2, Isus și ucenicii Săi au fost invitați la o nuntă în Cana.
„A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.” (Ioan 2:1-4).
În mod evident, a primit invitația și familia Domnului pentru că mama lui Isus era acolo. Maria a venit la El cu o cerere: „Gazdele au rămas fără vin.”
Răspunsul lui Isus dat mamei Sale pare puțin ciudat. I-a spus, „Ceasul Meu nu a sosit încă.”
Care era acest „ceas” la care Isus se referea? El nu vorbea despre momentul de întunecime pe care El urma să îl înfrunte trei ani mai târziu, înaintea răstignirii Sale. În acel moment Isus a spus: „Ceasul meu a sosit”.
Dar aici în Cana El vorbea despre un alt ceas. De fapt, lucrarea Hristos tocmai începea. La aceasta se referea El când i-a spus mamei Sale că ceasul Lui nu sosise încă. Într-adevăr, puțin după aceea El a săvârșit o minune transformând în mod miraculos șase vase mari de apă în vin.
Permiteți-mi să vă întreb: te-ai întrebat vreodată de ce a așteptat Isus să facă această minune? El a așteptat până când fiecare sticlă a fost uscată, fiecare pahar gol — chiar în timp ce gazda îți frângea mâinile.
Vă spun, Isus a așteptat cu bună știință, la nuntă, ca toate resursele omenești să se epuizeze. El a așteptat până când nimic nu a mai putut rezolva problema, decât un miracol. Atunci a sosit ceasul lui Dumnezeu.  
Iată un adevăr important pentru fiecare credincios: Ceasul puterii lui Hristos este manifestat tocmai la punctul neputinței noastre.