ADUNAREA CELOR ÎNTÂI NĂSCUȚI - Gary Wilkerson

„...V-ați apropiat de Muntele Sionului....de adunarea în sărbătoare.... de Biserica celor întâi născuți... ” (Evrei 12:22-23).
„Adunarea celor întâi născuți” este o adunare de oameni care au fost făcuți neprihăniți și desăvârșiți de către Dumnezeu.
Cine ere întâiul născut în Israel despre care citim în Vechiul Testament? Era cel mai în vârstă fiu care era primul în linia pentru primirea moștenirii tatălui. Deci tot ceea ce acumulase tatăl, toată bogăția regatului lui, era moștenită de întâiul născut.
Iar acum ce vedem noi aici în acest pasaj din Scriptură? Tu și cu mine suntem întâii născuți din adunarea lui Dumnezeu. Nu este aceasta veste bună? Suntem chemați împreună de Dumnezeu și El ne spune: „Pun în voi tot ceea ce este în Împărăția Mea. Toată bogăția. Toată gloria. Toată măreția.”
Este ceva prea dificil pentru Domnul? Este vreo problemă prea mare în viața ta? Este vreun munte prea mare pentru Dumnezeu ca să îl mute? Este vreo reținere a mâinii Sale unde El nu poate să vindece căsnicia ta? Unde să nu poată El vindeca mintea ta? Unde El să nu te scape de acel tipar compulsiv de păcat? Unde El să nu poată să schimbe o inimă deznădăjduită într-o inimă plină de bucurie, exaltare și închinare?
Toate resursele cerului sunt în mâinile lui Dumnezeu iar El ne spune, „Oh, privește! Am nevoie de un fiu întâi născut; am nevoie de o fiică întâi născută! Pentru că doresc să dau mai departe aceste lucruri minunate copiilor Mei.”
Și lăudat să fie Domnul! El le-a dat mai departe mie și ție! Avem toate lucrurile. Petru ne spune că El ne-a dăruit— timpul trecut — „ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). Poți spune „amin” la aceasta?