EL ESTE UN SPRIJIN PENTRU POPORUL SĂU

Cântările de biruință cântate după victorie nu sunt cu adevărat cântări izvorâte din credință. De ce? Pentru că victoria noastră nu dă o lovitură îndoielilor noastre. Vedeți voi, când avem parte de izbăviri pline de biruință, avem un șuvoi temporar de recunoștință. Noi suntem în mod firesc veseli deoarece Dumnezeu nostru a lucrat plin de milă față de noi în ciuda îndoielilor noastre. Cu toate astea, ce se întâmplă cu îndoielile noastre? Ele sunt pur și simplu afundate și mai mult în inima noastră.
Drag sfânt, realitatea este că Dumnezeu te-a adus în această situație. Poate ești înconjurat de piedici pe toate părțile, de ceva ce pare a fi un inamic ce mărșăluiește amenințător. Poate zici, „Doamne, Tu m-ai călăuzit cu credincioșie toată viața mea. Dar nu înțeleg prin ce trec acum. Viitorul pare atât de sumbru.”
Chiar acum noi trăim într-o vreme de confuzie și un haos așa cum lumea nu a mai cunoscut. Satan folosește frica pentru a chinui mulțimi de oameni. Chiar în mijlocul acestui timp Domnul nostru întreabă pe cei din poporul Său, „Cum te vei ocupa de această situație? O să crezi tu promisiunile Mele în ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul tău? O să te încrezi în Mine în ciuda celor mai adânci frici ale tale?”
Pentru a face aceasta, noi trebuie să ne ațintim gândurile la Domnul. „Tu îl vei ține în desăvârșită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra Ta” (Isaia 26:3 versiunea KJV). Voința noastră trebuie să fie implicată în aceasta. Nu contează cât de incredibil de întunecate devin situațiile, ceva ce pornește din credință trebuie să se înalțe înăuntrul nostru și să spună: „Nu, diavol! Nu, lume! Eu mă voi încrede în Cel care m-a izbăvit cu credincioșie tot timpul.”
Aceasta are loc când pacea desăvârșită se instalează. Este oferită de Domnul Însuși, care este încântat de încrederea noastră în El. Apoi, pe măsură ce haosul domnește peste tot, viețile noastre vor vorbi mesajul puternic al bucuriei Sale. El ne-a dăruit un cântec pe care să îl cântăm lumii: „Domnul este credincios. El sprijină prin situații grele pe poporul Său!”