EXERSCITÂNDU-NE AUTORITATEA - Gary Wilkerson

Într-o zi, pe când erau pe drum spre rugăciune, Petru și Ioan au întâlnit un olog șezând la poarta templului cerând milostenie de la cei ce intrau în templu. Când i-au auzit rugămintea, Petru a zis omului să privească la ei. Ologul aștepta să primească ceva de la ei, în schimb, l-a auzit pe Petru spunând: „Argint şi aur, n-am, dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Faptele Apostolilor 3:6)
Ce expresie interesantă: „Dar ce am.” Petru avea înăuntrul său abilitatea de a proclama, în Numele lui Isus, „scoală-te și umblă!” Observați că Petru nu s-a rugat pentru acel om înainte de a face această declarație. Pentru că el avea Duhul Sfânt în interiorul său, Petru a cunoscut ceea ce făcea Tatăl, deci el a putut să proclame acel fapt să devină realitate. De fapt, avea așa mare încredere încât Petru s-a aplecat, a luat ologul de mâna dreaptă și l-a ridicat în picioare. De îndată, putere a intrat în picioarele și gleznele omului și a început să umble, să salte și să laude pe Dumnezeu.
Există o vreme să ne rugăm, „Dacă este voia Ta,” chiar și când este vorba de vindecare. Sunt momente când nu ești convins că Domnul va vindeca pe cineva, dar dacă primești acel simț de încredere în duhul tău, nu te da înapoi. Începe să te rogi peste oameni cu credință, „Ești vindecat în Numele lui Isus!”
Extindeți această rugăciune și pentru alte situații:
„Căsnicia ta se va vindeca în numele lui Isus!”
„Ești eliberat în numele lui Isus!”
„Fiul/fiica ta se întoarce acasă în numele lui Isus!”
Există putere în Numele lui Isus! Avem nevoie să exercităm autoritatea de a proclama Cuvântul Domnului peste oameni și circumstanțe pentru că Isus a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” (Matei 28:18).