NU CREDE O MINCIUNĂ

Idolatrii trăiesc în înșelăciune — crezând că o minciună este adevărul!
„Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care îşi poartă idolii în inima lui şi nu-şi ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine Însumi îi voi răspunde ” (Ezechiel 14:7).
Acest pasaj din Scriptură are sensul următor: „Pentru că ești împietrit în păcatul tău, fără nici o dorință de a te întoarce și a te pocăi, orice cuvânt pe care îl vei auzi de acum încolo va dovedi că ești în decepție și nelegiuire.”
Vedem o imagine a acestui fapt cu regele Ahab, care probabil a fost cel mai idolatru rege din istoria Israelului. La acel moment, el s-a aliat cu regele Iosafat să meargă la luptă împotriva Ramotului din Galaad.
„Şi Domnul a zis: ‘Cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?’ Şi au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: ‘Eu îl voi amăgi.’ Domnul i-a zis: ‘Cum?’ ‘Voi ieşi, a răspuns el, şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.’ Domnul a zis: ‘Îl vei amăgi şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi şi fă aşa!’ (I Regi 22:20-22).
Drept urmare patru sute de profeți au stat înaintea lui Ahab încurajându-l să avanseze cu atacul. Poți să îți imaginezi scena? Iată-i acolo, o gloată de oameni lingușitori, toți scoțând pe gură cuvinte care hrăneau idolatria lui Ahab. Cu toții îl mințeau pe Ahab, susținând păcatul lui.
Ce tragedie îngrozitoare! Ahab nu putea auzi vocea lui Dumnezeu din cauza idolilor care au prins rădăcină în inima lui. Așadar, Dumnezeu i-a trimis o lucrare de rătăcire — una care îl va distruge.
„pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună” (2 Tesaloniceni 2:10-11).