ADEVĂRATA CALITATE DE SLUJITOR

Astăzi oamenii vor să fie orice dar nu slujitori. De fapt, mândria lor este dezgustată de însăși ideea de slujire. Un verset cu mare popularitate este: „Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.”(Galateni 4:7)
Ce spune cu adevărat Pavel aici? El explică faptul că un fiu care a fost învățat corect știe că el este din punct de vedere legal moștenitorul regelui cu toate drepturile care însoțesc această poziție. Dar el își iubește tatăl într-atât de mult că el alege rolul de slujitor.
Pavel spune în Romani 1:1 că el era un „rob al lui Isus Hristos” iar Iacov se numește pe sine „un rob al lui Dumnezeu”(Iacov 1:1). Și Hristos, însuși Fiul lui Dumnezeu, „S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob”(Filipeni 2:7).
Un rob nu are o voință proprie; cuvântul stăpânului său este voia sa. Crucea reprezintă moartea tuturor planurilor mele proprii, ideilor mele proprii, dorințelor mele, speranțelor și visurilor mele personale. Și mai ales, este moartea absolută a propriei mele voințe.
Isus a spus ucenicilor Săi: „ [Împlinirea din viața] Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 4:34). Cu alte cuvinte: „Eu vreau să ascult fiecare direcție de la Tatăl Meu.”
Ioan a scris: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). Fiecare adevărat creștin trebuie să fie plin de dorința de a spune: „Vreau cu adevărat să fac voia Lui.” Dar putem eșua în acest punct dacă noi ne îndreptăm inimile spre ceva ce noi vrem, ceva ce arată bine, sună logic, dar nu este voia lui Dumnezeu.  Una din cele mai mari capcane în care cad creștinii este să alege după o idee bună care nu este de la Dumnezeu.
Poate să supraviețuiască dorința ta crucea? Poți tu să-ți lași visul în urmă, să mori față de el? Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru tine deci strigă către El: „Tată, dacă aceasta nu este voia ta, ar putea să mă distrugă. Ți-o dau Ție, deci fă cum vrei Tu, Doamne.”