ESTE BĂTĂLIA TA UNICĂ?

Ești cumva presat din toate părțile și testat dincolo limitele tale de rezistență? Este puterea ta aproape terminată, lăsându-te pe pragul renunțării? Dacă acesta este cazul, care este calea ta spre victorie? Eu pot să îți spun cum Dumnezeu continuă să mă ridice.
În primul rând, să nu crezi că tu experimentezi vreo luptă unică și ciudată. Dimpotrivă! Ești în tovărășie bună. Îți aduci aminte de Iov, Ieremia, Ilie, David, Pavel? Ce experimentezi tu, a fost lucru obișnuit pentru credincioși de-a lungul secolelor.
„Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, dimpotrivă, bucuraţi-vă întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.” (1 Petru 4: 12-13).
În al doilea rând, când crezi că nu mai poți face nici un singur pas sau să reziști nici o oră, strigă către Dumnezeu cu tot ce este în tine: „Doamne, ajută-mă!” Apoi ia în considerare sfatul psalmistului:
„Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și-mi va aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea” (Psalmul 55:16-18).
„Eu strig către Domnul: ‚Lăudat să fie Domnul!‘ și sunt izbăvit de vrăjmașii mei....în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.” (Psalm 18:3, 6).
„Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, și tu m-ai vindecat” (Psalm 30:2).
Și mai este și acest verset cheie: „Căci El va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care nu are ajutor” (Psalmul 72:12).
Isus a trimis Duhul Sfânt pentru a fi ajutorul tău și nu se va preface că nu aude strigătul tău după ajutor!