LA CAPĂTUL PUTERILOR?

Esti la capãtul puterilor? Epuizat(ã), descurajat(ã), pe punctul de a renunta? Te provoc sã rãspunzi la urmãtoarelele întrebãri cu un simplu da sau nu:

- Iti promite Cuvântul lui Dumnezeu cã îti va da tot ce ai nevoie?
- A spus Isus cã niciodatã nu te va lãsa, ci va fi cu tine în toate zilele?
- A spus El cã nu te va lãsa sã cazi si te va prezenta fãrã patã înaintea tronului Tatãlui?
- A spus El cã-ti va da tot ce ai nevoie în toate momentele? Ti-a promis El cã-ti va da toatã sãmânta de care ai nevoie ca sã rãspândesti Evanghelia?
- Este El gata sã-ti dea mai mult decât esti tu gata sã primesti? Este mai mare Cel care este în tine decât cel care este în lume?
- Este El Acela care rãsplãteste pe cei ce îl cautã cu sârguintã?
- Pregãteste el pentru tine un loc în glorie, în slavã? Va veni El pe nori sã-si ia poporul Sãu acasã? Vei merge tu cu El când va veni?

Rãspunsul tãu la toate acestea ar trebui sã fie “Cu siguranta, da!”

Acum – fã-ti socoteala. Întreabã-te: Cred eu cu adevãrat cã Dumnezeu este credincios cuvântului Sãu sau şovãi eu în încrederea mea?

“Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic.

“Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul” (Iacov 1:2-7).

Poti apuca întelepciunea lui Dumnezeu cu ambele mâini, te poti bizui pe ea, toatã întelepciunea de care ai nevoie sã rezolvi problemele vietii - dacã vei crede fãrã sovãialã sprijinindu-ti viata si viitorul tãu pe aceastã promisiune.

Dumnezeu dã tuturor.. cu mânã largã...întelepciune.