DEJA ŢI-AM DAT UN CUVÂNT

Noi trăim în vremurile celor mai mari revelaţii ale Evangheliei din istorie. Astăzi sunt mai mulţi predicatori, mai multe cărţi şi mai multă saturare a mijloacelor de informare în masă cu evanghelie ca niciodată. Cu toate acestea, niciodată nu a existat mai multă durere, suferinţă şi chin în poporul lui Dumnezeu. Pastorii de azi îşi scriu predicile doar pentru a-i ridica pe oameni şi pentru a-i ajuta să facă faţă disperării.

Nu este nimic greşit în aceasta. Şi eu îmi predic aceste adevăruri. Totuşi, cred că există doar un singur motiv pentru care noi vedem atât de puţină victorie şi eliberare: aceasta este necredinţa. Adevărul este că Dumnezeu a vorbit foarte clar în aceste zile de pe urmă. Şi iată ceea ce a spus El: “Deja v-am dat un Cuvânt. El este finisat şi complet. Acum, staţi pe el.”

Nimeni nu poate spune că noi experimentăm o foamete după Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este că noi experimentăm o foamete după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu şi ascultarea de el. De ce? Credinţa este aşa de inexplicabilă şi ea nu vine niciodată la noi prin logică sau raţiune. Pavel afirmă clar: „Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17). Aceasta este singura cale prin care credinţa adevărată ar putea apărea vreodată în inima oricărui credincios. Ea vine prin auzirea – şi aceasta înseamnă a crede, a avea încredere şi a acţiona pe baza – Cuvântului lui Dumnezeu.

„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.... Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor.... De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană.... Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit” (Psalmii 34:15, 17, 19, 22).

În doar câteva pasaje din Psalmi ni se dă destul din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înlătura toată necredinţa. Te îndemn acum: să-l auzi, să te încrezi în el şi să asculţi de el. Şi, în sfârşit, odihneşte-te în el.