DUHUL SFANT SE PRIMESTE PRIN CREDINTA!

"Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?" (Galateni 3:2). Sfintilor, acest mesaj ar trebui să aprindă credinta voastrã, si prin credintã ar trebui sã apucati măretele promisiuni ale lui Dumnezeu! "Dar [să] ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul" (Iacov 1:6-7).

Ati cerut voi de la Dumnezeu acest dar? cãutati voi pe Duhul Sfânt? Continuati voi sã bateti? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!" (Luke 11:13).

Cereti numai, si veti primi! Căutati pe Tatăl vostru ceresc pentru botezul cu Duhul Sfânt si El vi-l va da!

Noi înfruntãm un diavol înfuriat dezlegat în lumea noastrã astãzi. El dezlãntuie toatã puterea la comanda sa, si legiuni de puteri ale rãului se înfig gata de conflictul final cu raiul. Dar satan nu se poate înfrunta cu un copil al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt, care umblã în dreptate, credintã si ascultare. Arãtati-mi un credincios cu adevãrat plin de Duhul Sfânt – si o sã vã arãt unul care pune legiunile iadului pe fugã.

Doamne, trimite Duhul Sfânt! Lasã-L sã vinã peste noi, sã ne inunde! Boteazã-ne cu toatã puterea! Si trimite-ne împotriva fortãretelor drãcesti cu o credintã absolut de neclintit ca El sã triumfe în ziua noastrã!

Apostolul Pavel a spus: "Umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti" (Galateni 5:16). A mai spus: "Dacă trăim în Duhul, să şi umblăm prin Duhul" (5:25).

Ca si crestini, noi am auzit aceastã expresie de multe ori în viata noastrã:" Umblati în Duhul." Multi credinciosi îmi spun cã umblã în Duhul – totusi, ei nu-mi pot spune ce înseamnã aceasta cu adevãrat. Acum, dati-mi voie sã vã întreb: Umblati si trãiti voi în Duhul? Si ce înseamnã aceasta pentru voi?

Eu cred cã "umblarea în Duhul" poate fi definitã într-o propozitie: Umblarea în Duhul permite pur si simplu Duhului Sfânt sã lucreze în noi ceea ce Dumnezeu L-a trimis sã facã.

Eu cred cã nu-L puteti lãsa sã-si facã lucrarea aceasta a Lui pânã ce nu întelegeti de ce L-a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt ne-a fost trimis nouã aici de la Tatãl pentru a îndeplini unul (si numai unul) vesnic scop. Si dacã nu întelegem misiunea si lucrarea Sa în noi, vom face una din douã greseli: Una, vom accepta doar o micã parte a lucrãrii Sale – cum ar fi câteva daruri spirituale – crezând în mod gresit cã asta este tot ce poate si oferã El si pierzând mãreata lucrare a scopului Sãu vesnic în viata noastrã. Sau, a doua, vom stinge Duhul din noi si îl vom ignora cu totul, crezând cã El este ceva misterios si cã prezenta Sa este ceva ce trebuie sã luãm prin credintã si niciodatã sã nu întelegem.

Duhul Sfânt a venit sã locuiascã în tine si în mine ca sã ne pecetluiascã, sfinteascã, împuterniceascã si sã ne pregãteascã pe noi - El a fost trimis în lumea noastrã sã pregãteascã o mireasã pentru cãsãtoria cu Christos!

Ca exemplu vechi testamental, un tip de relatie ca aceasta între credinciosi si Duhul Sfânt îl gãsim în Geneza 24. Avraam a trimis pe slujitorul sãu cel mai mare Eliezer spre a-i gãsi o mireasã pentru fiul sãu Isaac. Numele lui Eliezer înseamnã "ajutor puternic, divin" – de felul, de tipul Duhului Sfânt. Si întocmai cum cu sigurantã acest ajutor puternic s-a întors cu Rebeca pentru a o prezenta ca mireasã lui Isaac, tot asa Duhul Sfânt negresit va aduce mireasa pentru Domnul nostru Isus Christos.

Dumnezeu a ales pe Rebeca sã-i fie mireasã lui Isaac si tot Domnul a condus pe Eliezer drept la ea. Toatã misiunea si tot scopul slujitorului erau concentrate pe un singur lucru: sã aducã pe Rebeca la Isaac – ea sã se îndrãgosteascã de Isaac, sã lase tot ce avea si sã-l ia în cãsãtorie. Pãrintii Rebecãi i-au spus lui Eliezer: "De la Domnul vine lucrul acesta… ia-o şi du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul" (Genesis 24:50–51).

La fel este cu tine si cu mine! Dumnezeu ne-a ales sã fim mireasa Sa. Mântuirea noastrã - faptul cã am fost alesi pentru Christos - Domnul a fãcut aceasta. El a trimis pe Duhul Sfânt pentru a ne conduce la Isus – si dacã ne încredem în El, Duhul ne va aduce în sigurantã acasã, ca mireasã a lui Christos pentru totdeauna!