CUM POTI SA UMBLI IN DUHUL?

Porunca de a umbla în Duhul este datã tuturor – nu doar unor super-sfinti! Iatã cum puteti sã umblati în felul acesta: “Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti” Galatians 5:16.

1. Trebuie sã urmãriti acest fel de umblare cu tot dinadinsul! Mai întâi, cereti Duhului Sfânt sã fie ghidul si prietenul vostru.

“Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide” (Luca 11:9).

Dacã esti mântuit, Duhul Sfânt deja ti-a fost dat. Acum cere-I sã preia conducerea – predă-te Lui! Trebuie sã hotãrăsti în inima ta cã vrei ca El sã te conducã si sã te călăuzească. Moise, vorbind despre zilele din urmă, spunea: ”Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău” (Deuteronom 4:29).

2. Concentreazã-te asupra cunoasterii si ascultării Duhului – si abate-ti ochii de la necazul tãu si de la tentatii. Pavel, Sila si Timotei s-ar fi împotmolit în fricã si depresie dacã s-ar fi concentrat asupra necazurilor lor. În schimb, ei s-au concentrat asupra lui Dumnezeu – au venit înaintea Lui cu laudã si închinare.

Majoritatea timpului când purcedem sã ne rugãm, ne concentrãm pe greseli trecute. Noi retrãim parcã momentele de înfrângere de fiecare datã, spunând," Oh, cât de departe as fi fost pe calea Domnului dacã n-as fi dat-o în barã în trecut si dacã nu l-as fi dezamãgit pe Domnul."

Nu te mai gândi la trecut! Totul este luat sub sângele Lui! Si nu te concentra nici pe viitor, pentru cã numai Domnul stie ce urmeazã. Focalizeazã-te în schimb numai pe Duhul Sfânt, cu mintea si cu toatã inima.

3. Petrece timp cu adevãrat în unitate spiritualã cu Duhul Sfânt. El nu va sta de vorbã cu cineva care este pe fugã. Asteaptã cu rãbdare. Cautã pe Domnul si da-I laudã. Ia autoritate peste orice altã voce care-ti insuflã alte gânduri. Increde-te în Duhul cã este mare decât toate acestea, si cã El nu te va lãsa sã fii înselat(ã) sau orbit(ã).

“Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).