PLIN DE DUH

“Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3).

Mulţi ani la rândul am pretins că sunt plin de Duhul. Am mărturisit că am fost botezat în Duh. Am predicat că Duhul Sfânt mă împuterniceşte să mărturisesc şi că El mă sfinţeşte. M-am rugat în Duh, am vorbit cu Duhul, am umblat în Duh şi am auzit vocea Sa. Cred cu adevărat că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu.

Pot să vă duc în locul în care am fost umplut cu Duhul, la vârsta de opt ani. Am citit tot ce spune Scriptura despre Duhul Sfânt. Cu toate acestea, nu de mult mi-am dat seama că mă rog: „Cunosc eu cu adevărat această putere incredibilă care locuieşte în mine? Sau este Duhul doar o doctrină pentru mine? Îl ignor eu cumva? S-ar putea să nu-I cer să facă pentru mine ceea ce El a venit să facă?”

Adevărul este că poţi avea ceva deosebit de valoros şi nici să nu ştii de aceasta. Şi nu te poţi bucura de ceea ce ai, deoarece nu înţelegi cât de valoros este acel ceva.

Există o întâmplare despre un fermier care a lucrat toată viaţa la ferma sa mică. Zeci de ani la rândul el a prelucrat pământul pietros, trăind în sărăcie şi, până la urmă, murind în nemulţumire. După moartea sa, ferma a trecut la fiul său. Într-o zi, în timp ce ara, fiul a găsit o bucată de metal cu dungi aurii. El a dus-o pentru a-i fi estimată valoarea şi i s-a spus că acesta era aur curat. În curând tânărul a descoperit că ferma era plină de aur. Pe dată el a devenit un om bogat. Cu toate acestea, bogăţia fusese pierdută pentru tatăl său, deşi s-a aflat în pământ toată viaţa lui.

Aşa se întâmplă şi cu Duhul Sfânt. Mulţi dintre noi trăiesc în ignoranţă faţă de ceea ce avem, faţă de puterea care se află în noi. Unii creştini trăiesc întreaga lor viaţă gândindu-se că au tot ceea ce aduce Duhul Sfânt cu Sine. Cu toate acestea, ei, cu adevărat, nu L-au primit în plinătate şi putere. El nu realizează în ei lucrarea eternă pe care a fost trimis s-o facă.