AM NEVOIE DE TINE

Unii creştini nu doresc să aibă legătură cu alţi membri ai trupului lui Cristos. Ei au comuniune cu Isus, dar, în mod intenţionat, se izolează de alţi credincioşi. Ei nu doresc să aibă de a face nimic cu trupul, decât doar cu capul.

Însă un trup nu poate să cuprindă doar un singur membru. Vă puteţi imagina un cap din care creşte o singură mână? Trupul lui Cristos nu poate fi format numai din cap, fără membre sau organe. Trupul lui constă din multe mădulare. Pur şi simplu, noi nu putem fi una cu Cristos fără a fi şi cu trupul Lui.

Noi avem nevoie nu doar de cap, ci de întreg trupul. Noi suntem legaţi împreună nu doar prin nevoia noastră de a-L avea pe Isus, ci şi prin faptul că avem nevoie unii de alţii. Pavel afirmă: “Ochiul nu poate zice mâinii:”N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: ”N-am trebuinţă de voi” (1 Corinteni 12:21).

Observaţi a doua jumătate a acestui verset. Chiar şi capul nu poate spune unui alt mădular: „Nu am nevoie de tine.” Ce afirmaţie incredibilă! Pavel ne spune: „Cristos nu va spune niciodată niciunui membru al trupului Său: „Nu am nevoie de tine.” Capul nostru, în mod deliberat, se uneşte cu fiecare din noi. Mai mult decât atât, el spune că noi toţi suntem importanţi, chiar necesari, pentru funcţionarea trupului Său.

Acest lucru este, mai ales, adevărat despre membrii care s-ar putea să fie în suferinţă. Pavel evidenţiază: “Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuinţă” (12:22). Apoi, apostolul adaugă: “Şi părţile trupului, care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe” (12:23). El vorbeşte despre cei din trupul lui Cristos care sunt nevăzuţi, ascunşi, necunoscuţi. În ochii lui Dumnezeu, aceste mădulare au o mare onoare, şi ei, absolut, sunt necesari lucrării trupului Său.

Acest pasaj conţine o semnificaţie profundă pentru noi toţi. Pavel ne spune: „Nu contează cât de săracă poate fi imaginea ta de sine. S-ar putea să te gândeşti că nu eşti cel mai bun exemplu de creştin. Dar Însuşi Domnul spune: „Am nevoie de tine. Nu eşti doar un mădular important al trupului Său. Eşti vital şi necesar pentru funcţionarea lui.”

Ca şi mădulare importante ale trupului lui Cristos, creştinii trebuie să se ridice şi să acţioneze, în mod serios, împotriva atacurilor lui satan direcţionate împotriva fraţilor creştini. În mod uimitor, această poruncă este ignorată de mulţi creştini. Atunci când vedem un creştin în durere, noi dorim, desigur, să-i oferim mângâiere şi acesta este un act de dragoste dumnezeiască. Dar aceasta nu este destul! Fiecare credincios trebuie să-l lege pe satan în numele lui Isus şi să-l arunce în întunericul de afară. Acesta este semnul unui adevărat membru al trupului Său.