SATAN FOLOSEŞTE TACTICI SUBTILE

„Împăratul Asiriei a trimis…la Ierusalim, la împăratul Ezechia…pe Rabşache cu o oştire puternică” (2 Împăraţi 18:17). Asirienii reprezintă „ghidurile de prosperitate” de azi. Diavolul va defila cu armata sa în jurul zidurilor tale: oameni care sunt puternici, frumoşi şi, în aparenţă, cu succes în tot ceea ce fac. Atunci când îi vei vedea, te vei simţi înconjurat ca un prizonier!

Primul şiretlic al omului în păcat este de a pune la îndoială dedicarea unui credincios de a avea încredere deplină în Domnul. Rabşache, al cărui nume semnifică „sol beat”, era ambasadorul împăratului. El a luat în derâdere pe cel neprihănit (vezi 2 Împăraţi 18:19-20). Acuzaţia era: „Dumnezeu nu te va scoate din această încurcătură. Te vei împotmoli! Te afli într-un mare necaz, iar credinţa ta nu va ajuta.”

Apoi satan adaugă o altă înşelăciune; el îţi spune că Dumnezeu este cel care se află în spatele tuturor problemelor tale. Mesagerul Asiriei a afirmat: „Domnul mi-a zis ‘Suie-te împotriva ţării acesteia, şi nimiceşte-o’” (2 Împăraţi 18:25). Satan va încerca să te convingă de faptul că Dumnezeu s-a supărat şi s-a mâniat pe tine. Aceasta este cea mai abilă minciună a sa! El te face să crezi că Dumnezeu te-a părăsit şi te-a lăsat pradă necazului şi durerii. El vrea ca tu să crezi că toate problemele tale sunt rezultatul pedepsei lui Dumnezeu pentru păcatele tale din trecut. Nu crede acest lucru! Satan este cel care vrea să te distrugă.

Domnul nostru este un eliberator, o fortăreaţă. Isaia a spus că El vine „să dea celor întristaţi din Sion, să le dea o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui” (Isaia 61:3).

Nu, preaiubite sfânt, tu nu eşti doborât. Pur şi simplu eşti atacat şi împiedicat de minciunile duşmanului, deoarece te-ai hotărât în inima ta să te încrezi cu adevărat în Domnul. Satan încearcă să distrugă credinţa ta în Dumnezeu.