EL NE CHEAMĂ SĂ LUPTĂM

„Care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie [delegaţie] să ceară pace. Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:31-33).

Enoh a profeţit odată: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi” (Iuda 14). Scriptura spune că noi suntem împăraţi şi preoţi ai Domnului şi noi reprezentăm acei zeci de mii care merg să lupte cu armata lui satan. Satan luptă împotriva noastră, deoarece el ne urăşte la culme (vezi Apocalipsa 12:17).

Noi trebuie să fim pregătiţi pentru ceea ce va veni. Trebuie să fim gata să petrecem zilele noastre în luptă spirituală, ştiind că un potop de fărădelege va fi îndreptat asupra poporului lui Dumnezeu. Dacă noi suntem hotărâţi de a ne ţine de Cristos, atunci trebuie să ne dăm seama că suntem de neînvins în Cristos. Este scris: „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Dumnezeu spune că nouă ne este garantată victoria asupra întregii puteri a duşmanului, toată oştirea cerului luptă pentru noi!

Fie ca Dumnezeu să ne dea mai mult din lupta Duhului Sfânt în aşa fel ca fiecare din noi să poată striga lumii întregi şi tuturor hoardelor iadului: „Cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?... Totuşi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru” (Romani 8:35, 37-39).

Acesta este strigătul de luptă al celor care sunt înfometaţi după Isus.

Fiecare bărbat sau femeie a lui Dumnezeu va deveni ţinta planurilor haine ale diavolului atunci când este făcută dedicarea de a deveni o jertfă vie pentru Cristos. Hoardele iadului vor fi dezlănţuite împotriva celui care decide în inima sa să umble în sfinţenia credinţei.
Satan va provoca chinuri şi va pune obstacole, deoarece tu ai devenit o adevărată ameninţare pentru programul său de înşelăciune. Poţi să te retragi din luptă, să abandonezi, să pleci şi să devii un pribeag indiferent şi fără de roade.

Cât despre mine, eu aleg să mă opun complotului lui satan, să mă ridic în credinţă şi să continui lupta. Satan nu poate doborî pe cel care se încrede, cu adevărat, în Domnul.