REVELAŢIA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU

Am fost provocat recent de Duhul Sfânt să citesc următorul pasaj: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea lui Domnului nostru Isus Cristos pentru viaţa veşnică” (Iuda 20-21). Citind aceste versete L-am auzit pe Duhul şoptindu-mi: „David, tu încă nu ai intrat în plinătatea şi bucuria dragostei Mele. Teologia ta este corectă, dar încă nu ai experimentat extazul şi odihna de a rămâne în dragostea Mea. Până acum ai fost în ea doar până la glezne. Dar există un ocean întreg al dragostei Mele în care poţi înota.”

Biblia este plină de adevărul dragostei lui Dumnezeu. Însă uneori eu însumi permit ca să mă întreb cum ar putea vreodată Domnul să mă iubească. Eu nu mă îndoiesc de dragostea Lui; este, mai degrabă, un eşec din partea mea de a rămâne în cunoştinţa şi asigurarea dragostei Lui pentru mine.

Revelaţia dragostei lui Dumnezeu vine în parte atunci când suntem născuţi din nou. Dacă ar fi să întrebăm pe majoritatea creştinilor ce cunosc ei despre dragostea lui Dumnezeu pentru ei, ei ar răspunde: „Ştiu că Dumnezeu mă iubeşte pentru că El L-a dat pe Fiul Lui ca să moară pentru mine.” Ei citează Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”

Este un moment minunat atunci când înţelegi acest adevăr. Dintr-odată, îţi dai seama: „Dumnezeu m-a iubit atunci când eram pierdut, nenorocit şi un străin. El şi-a dovedit dragostea Sa pentru mine prin faptul că şi-a sacrificat propriul Său Fiu de dragul meu.”

Cu toate acestea, puţin creştini învaţă cum să rămână în dragostea lui Dumnezeu. Noi ştim câte ceva din dragostea noastră pentru Domnul, dar rareori căutăm revelaţia dragostei lui Dumnezeu pentru noi. De fapt, dacă ar fi să rugăm pe majoritatea creştinilor să găsească pasaje biblice despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi, ei ar putea numi doar câteva. Cu toate acestea, a înţelege dragostea lui Dumnezeu este secretul pentru o viaţă biruitoare. Numeroşi creştini se răcesc din punct de vedere spiritual şi devin lenoşi, deoarece sunt ignoranţi faţă de dragostea Domnului pentru ei. Ei nu ştiu că cea mai mare armă împotriva atacurilor lui satan este de a fi pe deplin convinşi de dragostea lui Dumnezeu pentru ei, prin revelaţia Duhului Sfânt.

În ultima Sa rugăciune de pe pământ Isus a spus: „Tată…Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17:24). Ce gând incredibil; Cristos a fost iubit mult de Tatăl înainte de creaţie.

Apoi Isus s-a rugat cu următoarea rugăciune remarcabilă: „Tu, Tată…i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” (vv. 21, 23). El, de asemenea, s-a rugat: „Pentru ca dragsotea cu care M-ai iubit, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei” (v. 26). Cristos spunea: „Tată, ştiu că îi vei iubi pe cei pe care îi aduc în trupul Meu, aşa cum M-ai iubit pe Mine.”

Ideea aici este că atunci când Tatăl L-a iubit pe Isus înainte de veşnicie, El ne-a iubit şi pe noi. Într-adevăr, atunci când omul era doar un gând în mintea eternă a lui Dumnezeu, Domnul deja număra membrele noastre şi planifica răscumpărarea noastră: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui…în dragostea Lui” (Efeseni 1:4).

De cât timp te iubeşte Dumnezeu? El te-a iubit de când El a existat, deoarece Dumnezeu este dragoste. Este însăşi natura Lui. El te-a iubit când erai păcătos. El te-a iubit în pântecele mamei. El te-a iubit înainte ca lumea să înceapă. Nu a fost un început pentru dragostea Lui pentru tine, şi nu este nici un sfârşit.

Când va înceta Dumnezeu să te iubească? El va înceta să te iubească atunci când va înceta să-Şi iubească Fiul Său, ceea ce este imposibil. Cristos spune: „Tatăl, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1).